Ormens internationella år

2013-04-21 / Svensk Kirurgi / Volym 71 / Nr 1 / 2013

Det kinesiska nyåret har precis infallit den 10:e februari och världens folkrikaste land har gått in i ormens år. Inom astrologin i Mittens Rike används månkalender istället för vår gregorianska kalender och varje år representeras av ett djur. Det finns tolv sådana djur, som cykliskt återkommer, och nu har man bytt från drakens år till ormens. Kirurgföreningen gör numera också så att vi byter huvudtema år från år.

LARS JOHANSEN
lars.johansen@vgregion.se
Skövde

Styrelsen i SKF har sedan fyra år tillbaka valt att ha ett årligt fokusområde där vi kraftsamlat kring ett tema utöver allt det, icke ringa, löpande arbetet. Under 2010 startade vi upp med Ledarskapets år som via artiklar i vår tidning ledde till mycket diskussion och att föreningen startade ledarskapskursen Lust att Leda som riktar sig till yngre kirurger. Sextio kollegor har nu gått den! Året därpå, 2011, var temat Framtidens kirurg. Där fokuserade vi på utbildningsfrågor. Hela KUB-konceptet stärktes eftersom IPULS-kurserna var alltför få, föreningen startade upp sin egen kurs i forskningsmetodik då det nu är obligatoriskt enligt den nya målbeskrivningen för ST och den viktiga bakjoursskolan tog form.

Förra året, 2012, var Akutsjukvård huvudfrågan. Genom aktiv lobbyverksamhet visavi Socialstyrelsen var vi delaktiga i utformningen av deras förslag om den framtida specialitetsindelningen där Akutsjukvård nu blir en egen basspecialitet. Genom många artiklar med goda förebilder, här i tidningen, hoppades vi kunna påverka allt fler kirurgchefer att driva införandet av akutläkare på sina respektive sjukhus.

Under 2013 kommer vi att engagera oss extra mycket i det Internationella året. Vi inför en ny permanent post i huvudstyrelsen där en av de nuvarande styrelsemedlemmarna kommer utses till internationell sekreterare. KIRUB införde det redan i fjol. Denne sekreterare kommer vara kontaktperson med andra nationella kirurgföreningar och representera Sverige på de internationella möten där vi förväntas delta. Från redaktionens sida vill vi gärna bidra genom att presentera ett stort antal aptitretande artiklar under året där vi skall väcka läsarnas intresse att vilja ge sig ut som kirurger i den stora vida världen. Alternativt få inspiration till att ta emot utländska kirurger på den egna hemmakliniken. Vilket utbyte har din klinik med utlandet?

Vi startar i detta nummer med en rad presentationer. Arbeta exempelvis ett år som fellow på en kolorektal enhet i Oxford. Vill man istället göra en humanitär insats i ett utvecklingsland kan man kontakta Läkarbanken som beskriver sin verksamhet längre fram genom en kollega som arbetat i Tanzania. Vid ansökan om arbete inom andra EU-länder underlättar en europeisk examinering. Flera av våra subspecialiteter har en sådan diplomering via UEMS och två kollegor som gjort den kolorektala examinationen ger oss här tips hur man skall förbereda sig för tentamen. Du som medlem i den svenska kirurgföreningen är också automatiskt medlem i Nordisk Kirurgisk Förening som har haft en varierande aktivitetsnivå genom åren. Vi får i detta nummer stifta bekantskap med huvudföreningen och i kommande nummer skall våra nordiska grannar presentera sina respektive kirurgiska verksamheter.

Låt ormen locka dig till en internationell erfarenhet som kirurg!