Att välja – är också att avstå

2014-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 2 / 2014

När påskkärringarna snart återvänder till Blåkulla och vi har plåstrat om alla blessyrer från påsksmällare så är det dags att blicka framåt. Många spännande och positiva saker ligger framför oss. Uppladdningen för årets Kirurgvecka är i full gång. Supervalåret 2014 kommer, vare sig vi vill eller ej, påverka vår vardag såväl professionellt som privat. Svensk Kirurgi följer förstås upp båda dessa händelser.

LARS JOHANSEN
lars.johansen@vgregion.se
Skövde

Kirurgerna i Karlstad är först ut med att få arrangera den åtråvärda Kirurgveckan en andra gång. Minns ni förra gången, 2003, när skådespelaren och goodwillambassadör för UNICEF Roger Moore intog scenen, med Bondmusik i bakgrunden, vid invigningen på Carlstad Congress Center. Studentsångarna, iförda traditionsenlig frack, från Karlstad Universitet underhöll med studentikosa sånger till bankettmiddagen. Vetenskapliga programmet var som vanligt på topp.

Ja, hur skall årets värdar kunna matcha detta. Läs längre fram hur den nya generationen på Karlstadskliniken satsar på Framtiden. Ett minimum av papper och ett maximum av digita-isering. Ett fullspäckat program med många framstående internationella inbjudna föredragshållare borgar för ännu en lyckad vecka, och Sola i Karlsta ́ kommer för- stås att lysa över hela arrangemanget. Välkomna till Ack Värmeland du sköna!

Under innevarande år skall vi välja politiska företrädare på fyra olika nivåer. Europeiska Unionen, Sveriges riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Alla fyra institutionerna har mer eller mindre inflytande på hur den svenska sjukvården bedrivs. Genom EU-lagstiftningen har europeiska medborgare rätt att söka vård i vilket annat EU-land som helst sedan hösten 2013. Patienter kommer därmed i framtiden yta mer fritt över landgränserna och därmed påverka våra kirurgkliniker. Den 25 maj väljer vi vem som skall representera oss i Bryssel.

På riksdagsnivå beslutas om de politiska huvudinriktningarna inom hälso- och sjukvård, exempelvis kömiljarden och den Nationella Cancerstrategin. På nästa nivå så varierar landstingsskatten mellan 10,18 kr (Norrbottens Läns Landsting) och 12,10 (Stockholms Läns landsting) med ett genomsnitt på 11,01 kr i Sverige. Nästan två kronors skillnad mellan högsta och lägsta skatt. Avspeglas det på något sätt i levererad vård? De kommunala skattekronorna skall gå till mycket, bland annat hemsjukvård. Den 14 september väljer vi de som skall besluta om vår vardag på sjukhusen.

Att sjukvården i allmänhet, och cancervården i synnerhet, är ojämlik kan avläsas i era av våra nationella register. Detta trots att vi är ett litet land och i huvudsak har en offentligt finansierad sjukvård. Patientorganisationer ställer därför krav på en mer jämlik vård. Politikerna drar upp visionerna och fördelar de finansiella resurserna för att uppnå en välfungerande och jämlik vård för alla. Vi kirurger och övriga sjukvårdsanställda, representeras av SKL, skall sedan exekvera den vård som räknas till en av världens bästa. Vi är syvende och sist vanliga människor så kanske det alltid kommer finnas en viss variation i våra kvalitetsregis- ter. Eller? Vi låter patientorganisationer, politiker från riksdagens Socialutskott och SKL komma till tals i denna fråga i detta nummer. Har du synpunkter på vår cancersjukvård under detta valår så fatta tangentbordet och skicka in dina reflektioner så publicerar vi det i sista numret före valet i september.

Glöm inte bort att göra din röst hörd i båda dessa så viktiga val. När du gör ditt val så väljer du också aktivt bort något annat, som du därmed avstår ifrån!