Bytte skalpellen mot pennan

2014-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 2 / 2014

Under en lång kirurgisk karriär samlar man på sig många upplevelser. Vissa av den jobbiga karaktären och andra som givit stor tillfredsställelse. Kirurgen, som nu också kan titulera sig författaren, Åke Lasson har låtit sin professionella livserfarenhet mynna ut i en fiktiv roman om hur det är att vara ung kirurg av idag. Hur mår egentligen kirurgen innerst inne under de flashiga gröna operationskläderna?

ÅKE LARSSON
brittake.larsson@ownit.nu
Lund

”Blicken” är en initierad skildring av livet på en kirurgavdelning i 2000-talets Sverige. I centrum för berättelsen befinner sig den unge läkaren Rickard Falck, som möter många utmaningar när han kommer till det stora universitetssjukhuset. Han har svårt att komma in i arbetsgemenskapen och känner sig ofta otillräcklig som operatör.

Boken som egna livets spegel

Alla ”patientöden” vi möter i romanen är tagna från Åke Lassons eget liv som verksam kirurg. Även om namn, kön, ålder mm ändrats av sekretesskäl. De realistiska operationsscenerna är också självupplevda. Däremot är själva ramberättelsen, förlagd till år 2004, och alla karaktärer förutom patienterna helt fiktiva, liksom de olika sjukhusen.

Det är i mötet med svårt sjuka patienter som den unge kirurgen Rickard ställs inför sitt allvarligaste prov. Berättarfokus är den sjukes och de anhörigas reaktioner och rädsla, men framför allt läkarens egna känslor. Den mycket känslige unge kirurgen berättar om sin egen smärta, ensamhet, osäkerhet och otillräcklighet i dessa möten och hur starkt hans eget liv påverkas. Hur kan man berätta för en människa att hon snart ska dö? Hur kan man ingjuta hopp i hopplösa situationer? Samtidigt all den närhet, glädje och tillfredsställelse vi möter, som gör att vi orkar och älskar att vara läkare.

Existentiella frågor hos ung kirurg

De drabbades blickar lämnar inte Rickard någon ro. Åke Lassons roman präglas av en känslig realism. Skildringarna av arbetet i operationssalen är så levande att man som läsare befinner sig sida vid sida med Rickard när en ung, svårt knivskuren, kvinna räddas till livet i sista stund. Man befinner sig minst lika nära när han måste lämna de besked ingen människa vill lämna, och ingen människa vill få. Som läsare lever man med i Rickards vånda och patienternas förtvivlan. ”Blicken” är, kort sagt, en roman om människor, om livet och om döden.

Kirurgen som tagit av munskyddet för gott

Åke Lasson har arbetat som övre GI-kirurg i mer än 35 år, varit aktiv som forskare och publicerat ett 80-tal veten- skapliga artiklar. Längtan att skriva, parat med att Åke Lasson kände att sjukvårdens fokus sista åren alltmer flyttades från kontinuerlig patient-läkarkontakt och omvårdnad till stordrift, maximal produktion och ekonomi, förde honom bort från sjukhusvärlden till Lunds Universitets författarskola där han tog examen 2011.

Hans skönlitterära mål är att lyfta fram viktiga existentiella frågor baserade på ett yrkeslivs erfarenhet av svårt sjuka patienter. ”Blicken” handlar därför om patienter som genom sin obändiga livskraft och sitt mod lämnat outplånliga spår hos författaren. ”Blicken” är Åke Lassons debutroman.

Bok

Titel: Blicken
Författare: Åke Larsson
Förlag: Columbi Publishing
Format: Inbunden, 267 sidor
ISBN: 978-91-979472-8-2