Karlstad – med blick mot framtiden

2014-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 2 / 2014

På kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad är man mitt i steget mot framtiden. Därför var valet enkelt när temat för Kirurgveckan 2014 skulle slås fast. När kirurgsverige möts på Kirurgveckan i augusti är det ”Framtiden” som står i fokus. Dessutom finns erfarenhet på plats då Karlstad är första klinik och stad att få arrangera Kirurgveckan för andra gången.

Nya tekniker och metoder, utbildning och politik, gränslandet mellan IT och medicin. Framtiden är ett tema med oändlig bredd.

– Vi ville göra något nytt, blicka framåt och försöka belysa era aspek­ ter av framtiden, säger organisa­ tionskommitténs ordförande Mikael Bergenheim.

Programmet är inte spikat ännu, men det blir en vecka med rejäl spännvidd, enligt vice ordförande Tony Schönberg.

Digital programbok

Framtidsfokus genomsyrar hela Kirurg­veckan. Arrangemanget kommer bland annat att vara, i stort sett, helt digitalt. Den traditionella program­ boken har skrotats till förmån för en app anpassad för mobiltelefoner och läsplattor.

– När vi arrangerade Kirurg­ veckan förra gången gick det åt 2,2 ton papper. Nu blir det en pappers­ lös vecka och den enda icke digitala zonen vi har är dass, där kommer vi att ha papper, säger Tony Schönberg och skrattar.

Appen, som är en vidareutveckling av den app som tagits fram av Svensk Kirurgisk Förening, är mer än bara en digital programbok. Den är ett interaktivt verktyg vars syfte är att förhöja upplevelsen av kongressen. Att använda sig av den teknik vi hela tiden bär med oss är ännu ett sätt att knyta an till framtiden, enligt Mikael Bergenheim.

– Det här är något som kommer att explodera under de närmaste tio åren. Redan i dag kollar man blod­socker eller hudförändringar och skickar informationen över nätet. Vi måste hänga med där, men ska man vara ärlig så är det faktiskt något som vi är dåliga på inom sjukvården.

Modern inramning

Det är andra gången som kirurgklini­ ken på Centralsjukhuset i Karlstad får arrangera Kirurgveckan.

– Vi är givetvis stolta över att vara första klinik i Sverige att få vara värdar en andra gång.

– Fördelen med att hålla ett sådant här stort arrangemang i en mellanstor stad är att vi har möjlighet att knyta ihop konferensen på ett nt sätt, säger Mikael Bergenheim.

– En geogra sk sammanhållning och närhet ger förutsättningar för ett bra socialt utbyte.

Vid sidan av föreläsningarna kommer deltagarna att kunna ta del av Karlstads kultur­, frilufts­ och nöjesliv.

– Själva konferensen har vi på CCC som ger oss en snygg och modern inramning.

Framtiden är ledordet för Kirurgveckan 2014. Digitaliseringen är genomförd så långt det går.

Två är en

Att ha framtiden som tema ligger nära till hands för kirurgkliniken. Verk­samheten är mitt uppe i en omfat­ tande förändring. Sedan oktober förra året delar till exempel Mikael Bergenheim och Tony Schönberg på rollen som verksamhetschef.

– Vi vill testa ett nytt sätt att leda en sådan här klinik, och tror att två personer tänker bättre än en. Vi har fått stort förtroende från landstings­ ledningen.

Att ha en fot kvar i den kliniska vardagen är viktigt för de båda che­ ferna.

– Mig veterligen finns det ingen klinik i landet som arbetar som vi gör. Både jag och Tony tror att det är viktigt att vara kvar och jobba i den verklighet som man fattar beslut om, säger Mikael Bergenheim.

Framtiden gör sig påmind också i operationssalen. Under ett års tid har man arbetat skarpt med ny teknik i form av en operationsrobot.

– Roboten har stundtals varit omtvistad, men resultaten talar för sig själva. Vi har kortare vårdtider, minskad blödning i samband med operationer och tittar man på prosta­ takirurgin så har vi riktigt bra si ror vad gäller kontinens och potens. Det är en otrolig kvalitet vi har fått, säger Tony Schönberg.

Den relativt nybyggda och fräscha konferensanläggningen CCC invid Klarälven huserar årets Kirurgvecka.

Nytt operationscentrum

Men det stora är det nya operations­ huset som håller på att byggas. Under 2016 flyttar man in i en byggnad som är anpassad för framtidens kirurgi och utformad kring ett öde av patienter, material och per­sonal.

– Operationshuset ger oss helt nya möjligheter. Vi får en hel bygg­ nad som är anpassad efter vårt arbets­ sätt, tidigare har vi fått anpassa oss efter byggnaden, säger Tony Schön­ berg.

Förväntan är stor bland de 250 medarbetarna på kliniken.

– Det känns fantastiskt. Det är väldigt få som får uppleva ett nytt operationshus under sina karriärer.

Alltid sol hos oss

Karlstad brukar oftast ligga på Sveriges tio­i­topp­lista när det gäller soltimmar och sedan 1700­talet har Karlstad förknippats med solen. Det är tack vare Eva­Lisa Holtz, en glad och trevlig servitris som genom sitt sprudlande humör och varma bemö­tande blev vida känd under namnet Sola i Karlstad. Hon var driftig och ambitiös och öppnade så småningom sin egen krog och blev en aktad dam i staden. I dag står Herman Reijers staty av Sola vid Karlstads vackraste vy, utanför Stadshotellet intill Klar­ älven.

Dagens Karlstad formas av upplevel­ ser, evenemang och möten. Med ett läge mitt emellan Stockholm, Göte­ borg och Oslo, samt bra kommuni­ kationer med såväl buss och tåg som yg. Inom en dryg timme når man också stora delar av Värmland, med kultur och magisk natur året om.

En akvarell av Lars Lerin

Konstverket som pryder denna tid­nings omslag och som även syns på kirurgveckan.se är gjort av konst­nären Lars Lerin. Lars räknas som en av Nordens främsta akvarellister och tavlan illustrerar en pågående främre resektion på Centralsjukhuset i Karlstad. Ett stenkast från konfe­rensanläggningen finns konsthallen Sandgrund – Lars Lerin. I vårt soci­ala program är du välkommen på en guidad visning.

Sjukhus i utveckling

I Värmland finns tre sjukhus, Arvika, Karlstad och Torsby, med ett sam­manlagt upptagningsområde på 274 000 personer. Centralsjukhuset i Karlstad är det största med sina cirka 3000 medarbetare och ett 20­tal specialiteter. Utöver den pågående utvecklingen med Operations­ centrum har sjukhuset två nya vård­ byggnader sedan 2011. Röntgen och laboratorier för klinisk kemi, patologi och mikrobiologi finns i det ena nybygget tillsammans med mottagningar och vårdavdelningar för hjärta, stroke och hematologi. I den andra byggnaden finns den vuxenpsykiatriska slutenvården samlad, samt lokaler för psykiatrisk öppen­ vård.

På Sjukhuset i Arvika arbetar cirka 600 medarbetare. Här genom­ förs planerade och akuta operationer. Kirurgkliniken har 20 vårdplatser.

Den glada servitrisen Eva-Lisa Holtz, alias Sola i Karlsta’, står staty vid Klarälvens strand.

Kirurgkliniken i Karlstad testar delat ledarskap, som ett pilotprojekt med två kollegor, Mikael Bergenheim och Tony Schönberg, som verksamhetschefer.

På länets nordligaste akutsjukhus i Torsby arbetar cirka 500 medarbe­tare. Även här genomförs planerade och akuta operationer. Vad gäller den planerade verksamheten har kliniken ett tydligt fokus på obesitaskirurgi.

Kirurgkliniken i Karlstad

Medarbetare: Cirka 50 läkare, 130 sjuksköterskor, 50 undersköterskor, två stomiterapeuter, två uroterapeuter,
tvådietister, 25vårdadministratörer.

Antal operationer per år: Cirka 5 000.

Antal patientbesök per år: 7850 öppenvårdsbesök, 4500 endoskopi­ undersökningar.

Tre vårdavdelningar, 5, 6 och 15 med sammanlagt 76 vårdplatser.

Gastrosektionen

Leds av Joen Ståhlbröst.

Kolorektal kirurgi

Medarbetare: Thomas Hallgren, Per Polleryd, Per Hede, Marina Sörens­ son, Kamilla Persson, Claes Erixon, Richard Gustavsson.

Övre abdominell kirurgi

Medarbetare: Joen Ståhlbröst, Karl­-Göran Wirehag, Rune Solhaug, Mikael Bergenheim, Linda Hauge.

Endoskopienheten

Medarbetare: Stefan Wilmarsson, Endoskopister Lotta Langer, Thomas Andersson.

Kärlsektionen

Leds av Birgitta Sigvant. Medarbetare: Magnus Hallén, Gabor Simo, Tony Schönberg.

Bröst- och endokrinsektionen

Leds av Lars Ohlsson.
Medarbetare: Ulrika Lundquist, Birgitta Nilsson, Nikita Makhnov, ÖNH läkare Åsa Harnesk.

Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA-sektionen)

Leds av Maria Wikström. Medarbetare: Rotation av specialist­ läkare och ST­läkare.

Urologiska sektionen

Leds av Bo Ahlberg.
Medarbetare: Jan­Olof Olsson, Petter Granlund, Georgios Daouacher, Rafael Grzegorek, Ali Musta a, Julian Renkel, Maciej Stranc, Henrik Tjälve, Mauritz Waldén.

ST-läkare och vikarierande underläkare

Caroline Holsti, Karin Ouchterlony, Jenny Granström, Johan Viberg, Antonio Pereira, Petros Pariza, Kristin Larsson, Ann Fischerström, Stephanie Robertsson, Carl Boman.