Årets utbildningsinsats 2014 gick till KIRUB-dagarna

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 6 / 2014

Det prestigefyllda priset Årets Utbildningsinsats har delats ut av kirurgföreningen sedan 2001. Ursprungligen tilldelades priset till den klinik som fick bästa omdömet vid SPUR – inspektionen. Efter att några kliniker erhållit utmärkelsen ändrades statuterna och föreningen ville lyfta fram enskilda kirurger eller grupperingar som gjort bestående och stora avtryck inom kirurgisk utbildning. Valet av årets prisvinnare känns utomordentligt välmotiverat. Grattis KIRUB!

EBBA KIHLSTEDT
ordforande@kirub.se
Norrköping

I år utnämnde Svensk Kirurgisk Förenings Utbildningskommitté evenemanget KIRUB-dagarna till ”Årets utbildningsinsats 2014”. Utmärkelsen, ett diplom och 10 000 kronor, överlämnades till KIRUB i samband med Kirurgveckan i Karlstad tidigare i år.

Yngre kirurgers delförening bildas

KIRUB bildades 2001 som en delförening till Svensk Kirurgisk Förening, SKF, under ledning av Conny Wallon (numera verksamhetschef för Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping), med syfte att driva utbildningsfrågor och främja nätverksbildning mellan ST-läkare i kirurgi. Upprinnelsen var ST-utbildningarnas olika upplägg över landet. Det sågs ett behov av ett gemensamt utbildningsprogram, med bättre tillgång till kurser och information om nya kirurgiska behandlingsmetoder. Så småningom var föreningen nog etablerad för att våga axla ansvaret till vad som kom att benämnas KIRUBdagarna.

Först ut var unionstaden Kalmar

De första KIRUB-dagarna ägde rum i Kalmar 2003. Temat var bukkirurgi. För att främja knytande av kontakter ST-läkare emellan ordnades en bankett på Kalmar slott. Det blev vad jag har förstått ett mycket lyckat evenemang! KIRUB-dagarna har sedan dess blivit en årligen återkommande sammankomst för ST-läkare. Arrangerat av KIRUB i samarbete med en kirurgklinik någonstans i landet. Det är jämte Kirurgveckan det viktigaste mötet för Sveriges STläkare i kirurgi.

Stor variation i programutbudet

Från att ursprungligen ha varit genomgående teoretiskt, fördelas nu programmet mellan teori och praktiska moment. Det är evidensbaserad kirurgi och state-of-the-art-föreläsningar. Akut kirurgi varvas med elektiv sådan. Även andra ämnen som är oundgängliga i arbetet som kirurg förekommer, till exempel radiologi, kommunikation och patientsäkerhet. Under KIRUB-dagarna 2013 i Eksjö var temat katastrofmedicin, och samtliga deltagare tillskansade sig Utbildningsbokens delmål 12 – katastrofmedicinskt arbete och katastrofmedicinsk organisation. De praktiska momenten i programmet kan utgö- ras av basal kirurgisk teknik, hemostas vid blödande ulcus, PEGinläggning och delhudstransplantation. De medicinska företag som är involverade i evenemanget bidrar till att de praktiska inslagen är av hög klass, genom tillgång till modern utrustning av olika slag. SKFs utbildningskommitté leder ett stående programinslag med diskussion av aktuella och framtida arbetsförhållanden samt ST-utbildningens organisation generellt och lokalt.

Priset bekräftar värdet av dagarna

Priset ”Årets utbildningsinsats” överlämnades med motiveringen: ”Årets utbildningsinsats 2014 tilldelas KIRUB-dagarna. Sedan det första mötet i Kalmar 2003 till årets KIRUB-dagar i Södertälje har KIRUB-dagarna lyckats etablera sig som ett av de populäraste utbildningstillfällena under året. KIRUB har tillsammans med driftiga lokala arrangörer fortsatt att utveckla KIRUB-dagarna år för år och KIRUB-dagarna har därigenom stärkt sin ställning som en viktig mötesplats för yngre kirurger i Sverige. Konceptet med State-of-the-art-föreläsningar kombinerat med praktiska moment utgör ett värdefullt komplement till Kirurgveckan och de obligatoriska kurserna i ST-utbildningen.” KIRUB ser utmärkelsen som en bekräftelse på att dagarna är fortsatt betydelsefulla, och på det engagemang som läggs ned i att organisera sammankomsten. Inte minst har tillställningen inneburit ett digert engagemang från de lokala arrangörsklinikerna, som samtliga belönas med ett diplom av Utbildningskommittén.

Tillsammans med kirurgkliniken i Skövde har KIRUB nu siktet inställt på KIRUB-dagarna 6–8 maj 2015, med tema laparoskopisk kirurgi. Det blir föreläsningar av digniteter som Lars-Göran Larsson, Örebro (ansvarig för videoarkivet), Johanna Österberg, Mora, Torsten Olbers, Göteborg, med flera. Självklart blir det stimulerande workshops, och som brukligt en furstlig bankett. Kirurgkliniken i Skövde och KIRUB hälsar alla kirurger under utbildning hjärtligt välkomna!