Det finns fortfarande kirurgkliniker som aldrig är SPUR-inspekterade

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 3 / 2014

Utbildningskommitténs ordförande Peter Elbe har oförtrutet drivit kirurgföreningens fjärde SPUR-inspektion de senaste åren. Många kliniker är inspekterade men långt ifrån alla. Ett nytt sätt att arbeta med utvärdering av ST-utbildningen kommer införas där alla kirurgkliniker kommer ingå i ett rullande schema för att inspekteras var femte år.

PETER ELBE
peter.elbe@karolinska.se
Stockholm

Redan 2008 fastställde Social- styrelsen att alla enheter som bedriver ST-utbildning ska granskas, vilket i princip betyder att de ska SPUR-inspekteras. Inspektionerna sker för kirurgins del av inspektörer som är utsedda av Svensk Kirurgisk Förening. Inspektörerna följer en särskild mall för att säkerställa att utbildningen håller en god kvalitet och i slutet av inspektionen skrivs ett sammanfattande omdöme.

LIPUS tagit över efter SPUR

Tidigare var det upp till varje specialitet att organisera SPUR-inspektionerna vilket innebar att vissa, framför allt mindre specialiteter, aldrig blev inspekterade. Kirurgerna har varit förhållandevis duktiga när det gäller inspektionsverksamheten men brist på inspektörer har gjort att i princip endast kliniker som har begärt att få bli inspekterade har blivit det. Det betyder att det fortfarande finns kirurgkliniker som aldrig är SPUR- inspekterade. Förra året tog LIPUS (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården) över SPUR-granskningarna och ambitionsnivån har höjts. Specialitetsföreningarna har en fortsatt stark roll när det gäller själva inspektionerna men LIPUS står för administrationen.

Saminspektera olika specialiteter

Nu finns det också möjligheter för de kliniker som så vill att inte bara granska kirurgutbildningen utan även i samma seans eventuellt andra specialiteter som ryms inom enheten. Det betyder att de kliniker som till exempel även har ST-läkare i urologi och kärlkirurgi kan få den utbildningen granskad vid samma tillfälle.

Inspektion skall ske var femte år

För att underlätta planeringen för SPUR-inspektionerna och för att se till att alla kirurgkliniker blir inspekterade regelbundet, kommer Svensk Kirurgisk Förening att lägga upp ett schema för inspektionerna. Schemat kommer att rulla i en femårsperiod, men vid större omorganisationer på en klinik rekommenderas det att kliniken bokar in en ny inspektion även om det inte gått fem år. Allvarliga brister som inte åtgärdats inom angiven tid kräver också en ny inspektion för att kliniken ska kunna få godkänt. Föreningen utbildar även er inspektörer.

Rullande schema för alla kliniker

Svensk Kirurgisk Förening kommer att presentera det rullande schemat vid höstens möte med verksamhetscheferna, studierektorerna och professorerna i Stockholm den 17 september.

Kirurgkliniker som står på tur att bli inspekterade:

Linköping – hösten 2014

Södertälje- hösten 2014

Sundsvall- hösten 2014

Karlstad – våren 2015