Många kirurger är bypassade

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 6 / 2014

Det är med behag julkänslan börjar infinna sig. Efter en fullspäckad höst är det skönt att finna tid och ro för reflektion, att samla familjen och njuta lite god mat. Tomten kommer ju snart och gör vuxna, barn och barnbarn glada. En riktigt fin tomte ska vara rund och go’, ha ett fint vitt skägg och frostbitna röda äpplekinder. Malmös ”äkta” tomte är numera halverad och har med detta tappat sin status som tomte.

Mikael Ekelund, kollega på teamet med ansvar för obesitaskirurgin, är i denna ledare med och filosoferar över ett eskalerande problem. Det är många helgdagar under jul och nyår och med detta följer en stor jourbörda för oss kirurger. En ganska nytillkommen frustration, och ofta känsla av maktlöshet, har infunnit sig med den ständigt ökande strömmen av patienter som söker akut på grund av buksmärtor efter en tidigare genomgången gastric bypass-operation. Dessa patienters kliniska bild kan variera stort och symptomen kan vara svåra att tolka. Ingen vill ju missa en inklämning med tarmgangrän som följd. Otaliga CT-undersökningar utförs och ett stort antal patienter genomgår en eller flera diagnostiska laparoskopier med kontroll av tarm och slitsar. En operation som inte alltid är lätt att utföra och som för många kirurger blivit ett stort stressmoment, där man inte alltid riktigt tycker att kompetensen räcker till i något av jourleden.

Från det nationella registret SOReg kan man konstatera att antalet obesitasoperationer har ökat kraftigt de senaste åren och uppgår idag till cirka 8 000 per år. I Sverige har fler än 40 000 patienter blivit opererade sedan 2007. I Skåne opererades för tio år sedan cirka 100–150 per år, för att år 2013 uppgå till 1752 mantalsskrivna skåningar, flest per capita i landet och faktiskt sannolikt så även jämfört resten av världen. I SORegs årsrapport står att läsa att cirka 50 procent av patienterna har sjukhusvårdats inom en femårsperiod och i litteraturen kan man konstatera att cirka 20 procent av obesitasopererade patienter genomgår någon typ av diagnostisk eller revisionskirurgi. Detta är tankeväckande siffror.

Stora volymer bariatrisk kirurgi utförs efter konkurrensutsatt upphandling. Det är inget fel i sig, men man kan i många fall ifrågasätta eller diskutera de kravspecifikationer som utformats, särskilt vad gäller ansvar för komplikationer både på kort och lång sikt. Det blir visserligen billigt i första ledet, men dyrt när den offentliga vården 24-7 ska stå på tå för att lösa dessa eskalerande problem med hjälp av suboptimalt utbildade kirurger. Som yrkeskår bör vi kräva att det ska finns tillräckligt med offentlig verksamhet, som gör att man kan utbilda och hålla adekvat kompetens för en patientgrupp som i stor omfattning kräver omhändertagande på jourtid. Alternativet är att man upphandlar jourberedskap för dessa patienter dygnet runt, alla dagar om året och under lång tid efter genomförd primärkirurgi.

För patienter med korrekt indikation, och som sista och enda utväg är bariatrisk kirurgi ett mycket värdefullt verktyg i kampen mot fetma och dess följdsjukdomar. Vi kirurger inser att operation inte är en optimal lösning. Denna era i kirurgins historia kommer sannolikt ifrågasättas, åtminstone vad gäller kirurgisk cost-benefit. Fokus måste läggas på att mobilisera resurser för att förebygga utvecklingen av fetma, vilket kommer att kräva stora samhälleliga insatser. Världen och vi kirurger väntar också på att den metabola forskningen skall hitta en medicinsk behandling med avsevärt mindre bieffekter än kirurgi. Vi kommer dock i generationer att behöva ta hand om en omfattande del av dessa opererade patienter. Arbetet är tryggat många jular framöver.

Antalet obesitasoperationer utförda i Sverige mellan 1998–2013. Data från SOReg.

Mikael Ekelund och undertecknad önskar er alla en riktigt GOD JUL! Ett tips är att undvika för mycket julgott – det kan ta knäcken av en, man kan bli risig och man kan till och med kola vippen.

God Jul

önskar

Agneta Montgomery och Mikael Ekelund Ordförande och kollega med passion för julen