Replik: Rätt vård i rätt tid

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 3 / 2014

Socialminister Göran Hägglund prioriterar cancersjukvården och håller med patientföreningarna om att väntetiderna är för långa och skillnaderna mellan olika landsting är allt för stora. Socialdepartementet gör en kraftsamling med en nysatsning om två miljarder kronor för att via RCC rätta till detta.

GÖRAN HÄGGLUND
Socialminister

Cancer påverkar många människors liv på ett eller annat sätt. Det är en svår period i livet för de som drabbas och deras anhöriga. Vi har i många avseenden en god cancervård i vårt land. Men det finns också problem. Inte minst väntetiderna är på många håll alltför långa. Det råder stora regionala skillnaderna.

Stora nationella variationer

Medianväntetiden för exempelvis prostatacancer är 140 dagar i Västra Götalands län jämfört med 210 dagar i Stockholms län. För era cancerformer får patienterna i vissa delar av landet vänta tre gånger så lång tid från remiss till behandling som i andra delar av landet.

Att vänta på vård i en sådan situation kan vara frustrerande och skrämmande. Stora regionala skillnader är oacceptabla. Ingen ska behöva utsättas för ytterligare påfrestningar i en redan utsatt situation. Som socialminister ser jag denna utmaning som en av de allra viktigaste. Människor ska få rätt vård i rätt tid.

Miljardsatsning på cancervården

I våras presenterade jag mot denna bakgrund en viktig satsning på cancervården. Två miljarder kronor satsas på att korta väntetiderna till cancervården under perioden 2015–2018. Avsikten är att satsningen ska leda till snabbare vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart. Satsningen ska även bidra till snabb diagnos. Det danska systemet med pakkeforløb (standardiserade behandlingsplaner) är en intressant förebild.

Min förhoppning är att cancersatsningen ska lämna tydliga avtryck ute i landet bland människor och vårdpersonal. Min målsättning är tydliga och märkbara förbättringar av cancervården, både vad gäller tillgänglighet och medicinska resultat.

RCC viktigt styrinstrument

Jag vill också lyfta det fantastiska arbete som regionala cancercentrum (RCC) gör, som är en del av regeringens nationella cancerstrategi. Syftet med RCC är att nå en ökad vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat och korta väntetiderna. Genom regional och nationell samverkan ska RCC bidra till en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård.

Målet är att vara bäst i OECD

Under min tid som socialminister har jag sett till att genomföra era viktiga beslut för att förbättra cancervården. Min ambition är att Sverige ska ha högst canceröverlevnad inom OECD, och den ambitionen är inte utom räckhåll. Jag vill se ett Sverige där alla människor får den cancervård de behöver i rätt tid.