Trainee i Kenya – internationell ST-tjänstgöring i främmande land

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 3 / 2014

Många av våra artiklar under det senaste året om utlandstjänstgöring för kirurger har speglat erfarna kollegors uppskattade arbete jorden runt. Även läkare under utbildning, ST såväl som AT, kan göra stora insatser i främmande land. ST-läkaren Layla Mirzaei, Skövde, har avverkat tre år på sin kirurgutbildning. Hon fick extra utbildning i obstetrik och kejsarsnitt innan hon begav sig till Kenya för sex veckors arbete med Skandinaviska Läkarbanken.

LAYLA MIRZAEI
layla.mirzaei@vgregion.se
Skövde

Tjugofem mil sydost om den kenyanska huvudstaden Nairobi, ligger Mutomo med sina tvåtusen invånare. Efter drygt fyra timmars bilfärd stod jag, min norske handledare Terje Nord och tandläkarkollegan Erik Uhrbom, utanför portarna till sjukhuset där vi skulle tjänstgöra i sex veckor. Det var november månad, vilket betyder att människorna på landsbygden längtade efter regn.

Många nya insikter

Under de kommande sex veckorna skall jag bland annat lära mig att arbeta under arbetsförhållanden mycket olika de där hemma i Sverige, uppleva hur fattigdom påverkar människors hälsa och jag skall inse att man trots brist på resurser kan göra en insats.

Skandinaviska Läkarbanken

Redan under studietiden hade jag en tanke att jag i framtiden skulle arbeta internationellt, bland annat i låginkomstländer, och bidra med medicinsk hjälp och kunskap. Samtidigt fanns förhoppningen att utvecklas genom att få lärdomar och erfarenheter tillbaka. Genom Skandinaviska Läkarbanken fick jag förra året förmånen att åka som trainee till Mutomo Mission Hospital. Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation som varje år skickar ca femtio specialister till sjukhus i Kenya, Tanzania, Kongo, Zambia, Nepal och Etiopien. Varje år gör Skandinaviska Läkarbanken även det möjligt för tre till fem ST- eller AT- läkare att som trainee få arbeta under en sexveckorsperiod i Läkarbankens verksamhet. Som trainee åker man tillsammans med en specialist från Läkarbanken som fungerar som handledare.

Privat länssjukhus

Mutomo Mission Hospital med sina hundra anställda grundades 1964 av klosterordern Sisters of Mercy från Irland och drivs av katolska kyrkan. Sjukhuset har ett upptagningsområde på drygt 100000 människor. Det är ett privat sjukhus vilket innebär att sjukhuset är beroende av att patienterna betalar för sig samt förekomsten av donationer. Vaccinationer, provtagningsmaterial samt behandling för HIV, TB och STI erhålls via staten. Priset för andra prover, behandlingar och mediciner är låga även enligt kenyansk standard. Trots det har många patienter inte råd.

 • Kenya är en republik i Östafrika invid Indiska oceanen med Nairobi som huvudstad
 • Offciella språk är engelska och swahili
 • Antal invånare: 39 miljoner
 • Präglats av många folkvandringar inom Afrika. Exempelvis bantufolk och massajer
 • Arabiskt inflytande från 700 – talet
 • Engelsk koloni från 1895 fram till självständigheten 1963
 • Frihetskämpen Jomo Kenyatta blev landets förste president
 • President Obamas far är från Nyanzaprovinsen i Kenya

Mestadels akuta operationer

Precis som hemma börjar arbetsdagarna med rapport från fram- och bakjouren. I större utsträckning rapporteras de patienter som gått bort under dygnet. Varje dödsfall diskuteras noggrant och dokumenteras sedan. Dagen fortsätter därefter med rond på avdelningarna följt av det mesta av arbetet som sedan utförs på Minor och Major Theatre vilket till största delen är en akut verksamhet. Endast ett fåtal elektiva operationer genomfördes under min tid på sjukhuset. Många av de som uppsattes för elektiva operationer dök aldrig upp, ofta på grund av brist på pengar.

Vanligt med HIV

Sjukdomspanoramat skiljer sig från det hemma i Sverige. Mer frekvent behöver man ta hänsyn till associerade sjukdomar så som HIV, tuberkulos, malaria och AIDS. Alla patienter som söker tillfrågas om sitt HIV- status. Jag kom snabbt att lära mig att många svårt sjuka patienter som svarade att de var non-reactive, det vill säga HIV-negativa, skulle snart visa sig vara reactive.

Det vanligaste större operativa ingreppet som utfördes var akuta kejsarsnitt.

Medicinmannen var ett alternativ

Patienterna söker ofta sent i sjukdoms- och skadeförloppet vilket många gånger kan försvåra vården och behandlingen. Ofta är orsaken brist på pengar, andra har provat alternativa behandlingsformer hos en Mghanga (Medicinman) och en del kommer sent på grund av transportsvårigheter. På min sista arbetsdag hade en gravid kvinna i vecka 32 med buksmärta och vaginal blödning väntat i sju timmar innan hon på en motorcykel kunde transporteras till sjukhuset. Vid ankomst var hon anemisk och barnet stressat. Vi gjorde akut sectio men tyvärr överlevde inte barnet på grund av placentaavlossning som hade varat alltför länge.

Det var oerhört frustrerande att se patienter som var i behov av inneliggande vård avvika just för att de saknade pengar. Det var till en början svårt att inte få arbeta som man vill på grund av brist på resurser. Än mer frustrerad blev man när man fick lära sig att dessa problem många gånger var korrelerade till en utpräglad korruption.

Gav mycket tillbaka

Trots de annorlunda arbetsförhållandena och den frustration man många gånger upplevde, var det samtidigt otroligt stimulerande och tillfred- ställande de stunder man kände att man faktiskt gjorde en insats. För att uppnå detta är det viktigt att man är lyhörd för deras arbetssätt och att man är villig att kompromissa.

Ta steget ut i världen som ST

Är du ST-läkare med intresse för internationellt arbete och vill göra en insats i utvecklingsländer uppmanar jag dig att söka traineuppdrag i Skandinaviska Läkarbankens regi. Före man reser rekommenderar jag att man gör en kortare randning på obstetrisk avdelning och lär sig att göra kejsarsnitt. Det har man nämligen stor nytta av.

30-årig man med ormbett vänster underarm som utvecklade utbredd subcutan infektion och senare i förloppet njursvikt.

52-årig man stucken av hustrun med en machete. Laparotomerades akut och blödning från tunntarmen samt tunntarmsmesenteriet stoppades.

Socialstyrelsen

För att tjänstgöring utomlands ska få tillgodoräknas i ST ska den:

 • ha ingå som en del av ett individuellt utbildningsprogram
 • ha genomförts under handledning
 • kunna styrkas med intyg
 • uppfylla planerad delmålskompetens i målbeskrivningen (enligt den verksamhetschef och handledare som ska intyga a målbeskrivningens krav är uppfyllda)

Tjänstgöring får tillgodoräknas i ST från och med den tidpunkt då läkarlegitimationen utfärdades i vederbörande land. Detta gäller numera lika för legitimationer erhållna såväl inom som utom EU och EES.