Vad är Acta Chirurgica Scandinavica?

2014-09-29 / Svensk Kirurgi / Volym 72 / Nr 5 / 2014

Genom en medicinfilantropisk donation av framlidne kirurgprofessorn Einar Key så instiftades Acta stiftelsen som med ett ansenligt ekonomiskt stöd subventionerar prenumerationen på British Journal of Surgery för kirurgföreningens medlemmar. För att ytterligare stödja den kirurgiska fortbildningen bidrar nu även Acta stiftelsen till föreläsningar på Kirurgveckan.

PETER NAREDI
peter.naredi@vgregion.se
Göteborg

På Kirurgveckan i Karlstad introducerades Acta-föreläsningarna sponsrade av Föreningen Acta Chirurgica Scandinavica. Meningen är att de ska återkomma varje år under Kirurgveckan och bidra med lika högklassiga föredrag som de som gavs av Roy Nobhojit, Richard Brånemark och Jan Vranckx. Det är moderföreningarna som utser Acta föreläsare.

Actas historia

De som läste artikeln i Svensk Kirurgi om BJS förra året kunde läsa lite om Actas historia. Det var professorn i kirurgi vid Maria sjukhus i Stockholm, Einar Key, som 1919 startade tidskriften Acta Chirurgica Scandinavica för att svenska kirurger skulle kunna publicera sina vetenskapliga arbeten i form av artiklar och avhandlingar. Sedermera donerade Einar Key och hans hustru Maria medel till en fond som ska gagna kirurgisk forskning och utbildning.

Sammanslagning med BJS

Föreningen Acta Chirurgica Scandinavica gav länge ut tidskriften med samma namn. När den holländska kirurgföreningen anslöt bytte vi namn till European Journal of Surgery och för några år sedan inkorporerades den i BJS. Det är anledningen till att Svensk Kirurgisk Förenings medlemmar får BJS som medlemstidning och det är möjligt genom ett större bidrag från föreningen Acta Chirurgica Scandinavica. Det blir inte sämre av att svenska kirurgers bidrag är de som har högst accepterandegrad av alla länder i en av världens högst rankade kirurgtidskrifter.

Engagemang i tre tidskrifter

Acta Chirurgica Scandinavicas fond förvaltas av en styrelse, som väljs av föreningens medlemmar. I styrelsen ingår undertecknad som ordförande, Agneta Montgomery, Pelle Sahlin (plastikkirurg), Börje Ljungberg (urolog) samt en skattmästare. Förutom BJS, som vi sponsrar, ger föreningen även ut en urologisk tidskrift, Scandinavian Journal of Urology, och en tidskrift för plastik- och handkirurger, Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. Det är inte hugget i sten vad föreningen ska satsa sina resurser på. Stadgarna ger utrymme för andra förslag som gagnar kirurgisk forskning och utbildning men i första hand ska det vara utgivning av tidskrifter och publicering av vetenskap. Du är välkommen att komma med förslag till mig eller Agneta Montgomery.