Julhälsning från redaktionen

2015-02-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 6 / 2015

Jakob Hedberg
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se
@SKFstyrelse på twitter

Vi närmar oss jul. Såhär i årets sista nummer vill jag passa på att tacka alla skribenter för de fina bidrag som gör tidningen till vad den är. Jag vill också tacka redaktionskommittén som gör en stor insats. Under elva år har Birger Pålsson rekryterat skribenter och skrivit flitigt i Svensk Kirurgi. Han har nu tyvärr på grund av nya arbetsuppgifter valt att lämna redaktionskommittén. Under året har även Anders Wanhainen och Jon Tsai efter drygt fem respektive sex års arbete i redaktionen gått vidare på grund av nya arbetsuppgifter. Vi hoppas på bidrag även i framtiden och tackar för en fin insats!
Glädjande nog har redaktionskommittén lyckats med utmärkta rekryteringar som kompensation i form av Mattias Block (kolorektal, västra regionen), Kevin Mani (kärlkirurgi, Uppsala) och Anna Leifler (kolorektal/ÖGI Stockholmsregionen) och Charlotta Wenzelberg (yngrerepresentant, södra regionen). Varmt välkomna!
Jag vill också rikta ett stort tack till Barbara Dürr, som under året varsamt men effektivt lotsat mig in i redaktörsarbetet. Utan hennes stora kompetens och förmåga skulle detta års utgåvor inte varit möjliga!
Under året har det kommit in många fina bidrag om forskning; tips om man vill börja forska, råd då man ska skriva ett vetenskapligt manus, bedömning av vetenskaplig meritering och mycket annat. Ett stående inslag av en kolumn om klinisk forskning har också belyst temat forskningens år. Därtill har vi fått en inblick i den mörka akademins dunkla värld. Forskningstemat fortsätter och kolumnen på sidan 286 handlar om olika typer av kliniska studier och deras evidenstyngd. En artikel om att konstruktivt bedöma ett vetenskapligt manus följer. Vidare har kommittén för klinisk forskning (KKF) valt ut två utmärkta ST-arbeten som belönats med 5 000 kronor vardera. På sidan 292 finns Biancha Ottochians arbete om övre GI-blödning och i kommande nummer följer vi upp med ett autoreferat av Virginia Gonzales. KKF har också studerat vilken andel av de abstrakt som skickades till 2011 års Kirurgvecka som publicerats i en internationell tidskrift. Under 2016 kommer temat att fortsätta och förutom tips på intressanta avhandlingar vill vi gärna att ST-arbeten skickas in så att de bästa kan publiceras i tidningen.
Ett dynamiskt nätverk för akutkirurgiska frågor är under snabb tillväxt och denna aktivitet ser vi i detta nummer med rapporter från bland annat nätverksträffar och KUB-kurser. Akutkirurgi är ett ämne som engagerar de flesta kirurger på något sätt. Trevlig julläsning i form av många fina referat från kirurgveckans bröst- och endokrinkirurgiska program följer. Kirurgisk vård kan bedrivas på många olika sätt och med olika förutsättningar. Detta illustreras i ett gripande resereportage från Kenya. En nyhet i form av ett korsord bjuder vi också på.
Trevlig läsning och varmt välkomna med bidrag till tidningen under 2016 önskar redaktionen!