Ny redaktör

2015-02-10 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 1 / 2015

Jag heter Jakob Hedberg och arbetar som kirurg i Uppsala. Förutom esofagus- och ventrikelkirurgi sysslar jag även med lite forskning och RCC-uppdrag till vardags. Den mycket hedrande frågan från valberedningen om redaktörskap för Svensk Kirurgi kunde jag inte tacka nej till, då entusiasmen från min företrädare Lars Johansen var mycket smittande. Jag hoppas kunna förvalta den fina tidning som mina föregångare byggt upp genom åren.

JAKOB HEDBERG
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se

En av mina ambitioner är att vara mer aktiv på twitter för att på det viset förmedla nyheter från styrelsen och länka till artiklar i tidningen men även till andra källor som kan ha relevans för läsarkretsen. Min förhoppning är att det kan bli en kanal för givande kommunikation och diskussion i kirurgsverige. Följ oss på @SKFstyrelse!

Den viktigaste förutsättningen för en levande och bra tidning är dock de bidrag som skickas in och jag hoppas få många fler fina arbeten från hela kirurgsverige. Skriv skriv skriv! Det har varit kul att jobba med detta nummer som inleder forskningens år. Vi har tre artiklar på temat; tips då man börjar forska, hur man arbetar med ett vetenskapligt manus och dessutom första delen i en kolumn, som kommer att återkomma i tolv nummer, med belysning av grundläggande begrepp inom klinisk forskning. Vi snuddar vid ämnet bibliometri, som nyligen kritiserats som akademisk bedömningsgrund från tongivande håll1 . Kanske kan detta bli ett debattämne under året. Kommittén för klinisk forskning har givetvis en central roll för forskningens år och mycket är på gång!

En rapport om utredning av sjukskrivna har fått viss medial uppmärksamhet senaste tiden2 . Det känns därför roligt med en artikel om sjukskrivningsmönster efter ljumskbråcksoperation från Birger Pålsson där resonemangen om normer och förväntningar vid sjukskrivning har beröringspunkter med denna rapport. En översiktsartikel om den expanderande verksamheten med kirurgisk behandling av peritoneal carcinos liksom en om inflammatorisk tarmsjukdom hos barn finns med i detta nummer och mycket mer.

Trevlig läsning önskar er nye redaktör!