Satsningar och utmaningar i kirurgin

2015-04-15 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 2 / 2015

Så här en bit in på det nya året börjar det ta form. Man får överblick över hur arbete och fritid (förhoppningsvis) kan gå ihop och vilka delar av jobbet som kommer att stå i fokus. Man kan gissa, att för de som arbetar i Örebro, tar arrangemanget av Kirurgveckan mycket fokus i dessa tider. I detta nummer presenteras arrangörskliniken på Universitetssjukhuset Örebro och dess verksamhet.

JAKOB HEDBERG
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se

Vi fortsätter också att belysa forskningens år med flera artiklar. En stor konkurrensfördel för svensk forskning är de utmärkta register vi har. Förutom de patientadministrativa registren finns i Sverige många kvalitetsregister av internationell toppklass och flera av dessa ligger hos Uppsala Clinical Research centre (UCR). I detta nummer presenteras UCR av Jonas Oldgren som beskriver de vetenskapliga möjligheter som uppkommer vid lyckat samarbete mellan universitet och landsting. Ett exempel är Sveriges första kirurgiska registerbaserade randomiserade kontrollerade studie, slitsstudien i SOReg.

En stor satsning på väntetiderna i cancervården lanseras i år i hela landet. Med införandet av standardiserade vårdförlopp för många maligna diagnoser som berör oss kirurger följer ett omfattande arbete på många håll. Jag menar att detta är ett gyllene tillfälle för oss att optimera vården för våra patienter och att peka på de behov och flaskhalsar som finns i organisationen. Helena Brandström, nationell samordnare på RCC i samverkan, ger oss en översikt av hur arbetet med standardiserade vårdförlopp går till.

Apropå flaskhalsar kommer berättelser från många kollegor i landet om den kraftiga sjuksköterskebrist som idag påverkar kirurgin på ett mycket tydligt sätt. Detta är något vi hoppas kunna belysa under året och debattinlägg och andra artiklar i ämnet är välkomna då det berör och engagerar många av tidningens läsare. Vi har under året kommit igång med att informera om studier och föreningens aktiviteter på twitter och intresset för vårt twitterkonto har ökat markant. Det tycker vi är kul! Följ oss gärna och om du inte vill använda twitter, finns twitterflödet även på hemsidan.

Vidare har vi en avhandlingssammmanfattning, beskrivning av en ny app, debattinlägg om vårdskador och mycket annat. Trevlig läsning!