3rd Masterclass on colorectal cancer surgery

2015-06-22 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 3 / 2015

En intensiv workshop med MDT av svåra fall, en mycket namnkunnig fakultet och 3D-filmade typingrepp på kadaver hölls under mars i Warszawa. Bakom denna uppskattade satsning ligger två europeiska samarbeten som presenteras nedan. Kalle Landerholm delar här med sig av sina mycket positiva intryck från mötet.

KALLE LANDERHOLM
kalle.landerholm@rjl.se
Jönköping

Nyligen hölls 3rd Masterclass on Colorectal Cancer Surgery i Warszawa och undertecknade hade förmånen att representera Sverige bland deltagarna. Bakom kursen står organisationerna European Society for Surgical Oncology (ESSO) och European School of Oncology (ESO) tillsammans. ESSO har kolorektala tumörsjukdomar som fokus men täcker också tumörsjukdomar inom gynekologi och urologi. Även ESO verkar för att sprida kunskap inom det onkologiska fältet och riktar särskilt in sig på mindre resursstarka länder och specialiteter med mindre engagemang från industrin. Professor Lars Påhlman var tidigare ordförande (numera är han hedersmedlem) i ESSO, och tog då initiativ till en kortare förlaga till kursen i Haag år 2010. En första längre Masterclass hölls sedan i Lissabon 2011, den andra omgången i Ljubljana 2013, och nu var det alltså dags för den tredje upplagan i Warszawa.

Namnkunnig fakultet

Fakulteten utgjordes av en synnerligen namnkunnig samling kirurger, onkologer, radiologer och patologer från hela Europa. Kursledningen bestod av Lars Påhlman från Uppsala, Theo Wiggers från Groningen i Nederländerna och Paris Tekkis från London. Ytterligare svensk representation fanns i form av Torbjörn Holm som ingick i fakulteten ur vilken också kirurgen Brendan Moran från Basingstoke i Storbritannien och radio-onkologen Krzysztof Bujko från Warszawa kan nämnas.

Det är ingen överdrift att säga att kursen var intensiv, men så avhandlades också hela fältet kolorektal cancer på djupet under de fem dagarna. Undervisningen bestod dels av föreläsningar, dels av workshops och dels av deltagarnas egna insatser. Varje deltagare hade förberett ett patientfall som föredrogs och diskuterades. I mindre grupper hölls MDT med svåra fall och samma grupper fick även i uppgift att utforma ett protokoll för en randomiserad studie om ett givet ämne. Mycket uppskattat var också Theo Wiggers projekt med 3D-filmade typingrepp på kadaver där anatomin illustrerades i detalj.

Utbytet med deltagare från andra länder var också väldigt givande. Vi svenskar hade kanske allra mest beröringspunkter med den lika manstarka gruppen från Nederländerna. I diskussionerna påmindes vi även om de annorlunda förutsättningar som gäller för våra kollegor i Östeuropa, där man inte självklart har tillgång till exempelvis MR-undersökningar eller HIPEC-behandling och därför får göra andra strategiska val.

Vi deltagare tar med oss många nya kunskaper och bekantskaper från kursen. Förhoppningsvis blir det en ny Masterclass om två år och intresserade rekommenderas varmt att delta. Kursen riktar sig till forskningsaktiva kirurger med kolorektal inriktning i ålder mellan 30 och 40 år.

Den svenska delegationen:

Najia Azhar, Göteborg

Jenny Brändstedt, Malmö

Dan Gustafsson, Hudiksvall

Kalle Landerholm, Jönköping

Per Loftås, Linköping

De svenska deltagarna tillsammans med fakulteten, från vänster prof Theo Wiggers, Per Loftås, Najia Azhar, Jenny Brändestedt, Dan Gustafsson, prof Torbjörn Holm, Kalle Landerholm, prof Paris Tekkis och prof Lars Påhlman.

3-D-filmvisning.