Nytt bakjoursfall: Akut buk

2015-06-22 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 3 / 2015

CT buk ger ofta god vägledning vid handläggning av akuta bukåkommor. Ibland ger det ingen tydling diagnos och operativ exploration blir nödvändigt. Detta fall illustrerar ett ovanligt fynd vid exploration.

ANN-CATHRIN MOBERG
ann-cathrin.moberghagvall@skane.se
Malmö

Man född -69 som inte talar svenska inkommer till akutmottagningen med kraftiga buksmärtor, tympanistisk i buken, lätt klingande tarmljud och kräkningar. Han har vid undersökning ett litet tvärsnitt vid naveln (navelbråcks opererad?). CT visar lätt vidgade tunntarmar med kaliberväxling distalat (bild 1 och 2).

Kraftiga smärtor

Han är kraftigt smärtpåverkad och kräver mycket morfin intravenöst utan att bli smärtstillad. Patienten Bakjoursfallet – del 1 Nytt bakjoursfall Akut buk Ann-Cathrin Moberg ann-cathrin.moberghagvall@skane.se Malmö går därför till akut diagnostisk laparoskopi på misstanke bridileus. Vid laparoskopin fann man en väldigt ”liten bukhåla” utan tunntarmar. Laparotomi utföres och inga tunntarmar, förutom cirka 20 cm av distala ileum, kunde visualiseras. Högercolon och cekalpolen men inte sigmoideum kunde inspekteras. I övre delen av buken ses ett slags kapsel med största delen invid och nedom levern som sedan sträcker sig åt vänster och smalnar av. Vad tror ni att detta är?

Bild 1. Lätt vida tunntarmar.

Bild 2. Kaliberväxling.

Var god se operationsbilder. Något förvånade kirurger öppnade ”kapseln” och fann hela tunntarmen utom distala ileum, den man sett på CT-bilden med så kallad kaliberväxling jämfört med med resterande lätt vidgade tunntarmar. Sigmoideum uppfattades ligga på plats delvis innesluten i ett ”eget” peritoneum och lämnades så. Ingent hinder eller egentlig brid återfanns. Ingen resektion behövdes utan kapseln extiperades i sin helhet okomplicerat. Troligen är det ett kongenitalt bråck vars bråcksäck givit patienten symtom? Patienten blev smärtfri och gick hem fyra dagar postoperativt utan komplikationer.

Huvudet nedåt i bild.

Huvudet till höger i bild. Kapsel extiperasoch tunntarmarna ”befrias”