Nytt bakjoursfall – En klassiker

2015-11-04 / Svensk Kirurgi / Volym 73 / Nr 5 / 2015

Denna gång kommer det spännande bakjoursfallet från Lund och det är Jonas Hedström som presenterar.

Ann-Cathrin Moberg
ann-cathrin.moberghagvall@skane.se
Malmö

En kvinna född 1956, nyligen diagnostiserad med pankreascancer och planerad för Whipple, inkommer till akutmottagningen en kväll på grund av illamå- ende och ömhet till vänster i buken. Hon har nyligen varit inlagd vid två tillfällen, en gång på grund av ikterus vilket åtgärdats med stent, och en gång på grund av illamående och smärtor till vänster utan att man hittat någon säker orsak. Vid det aktuella akutbesöket, en vecka efter senaste utskrivning, uppger patienten smärtor som i stort sett påminner om de smärtor hon tidigare haft. Patienten inkommer som hjärtlarm, men EKG och hjärtenzymer är normala. Denna gång kommer det spännande bakjoursfallet från Lund och det är Jonas Hedström som presenterar.

Upprepade tryckfall

Patienten bedöms ha ett gott allmäntillstånd. Blodtrycket är 105/50 och hjärtfrekvens 86. Hon har ingen feber. I lab finner vi ett derangerat leverstatus, dock förbättrat jämfört med senaste blodprover. Hemoglobin har sjunkit från 102 g/l vid utskrivningen till 93. Patienten har inte noterat någon synlig blödning. Buken är mjuk och diffust ömmande centralt och något till vänster.

Patienten läggs in för observation. Några timmar efter inläggningen känner hon sig yr. Kontroll av vitalparametrar visar ett tryck på 77/66. Patienten får två enheter blod och kopplas upp för övervakning. Blodtrycket stiger till 110/70 och hon känner sig bättre. Hemoglobin efter transfusionen är 72 och patienten får ytterligare blodtransfusioner. Fortfarande har man inte noterat någon synlig blödning och bukstatus är oförändrat. Under resten av natten ligger patienten stabilt i tryck.

På morgonen blir patenten blek och kladdig. Blodtrycket sjunker åter. Hon har nu även status i buken och går på en akut CT. Vad tror ni man finner där? Och hur ska detta åtgärdas?

Svar på sidan 279.

På CT-bilderna ser man en mjältruptur och rikligt med fri vätska i buken. Patienten går till angiografi och arteria lienalis coilas endovaskulärt enligt ovan. Hon återhämtar sig härefter väl och kunde skrivas ut i väntan på sin Whipple operation.


Det är väldigt roligt att få in fall från andra sjukhus i Sverige. Har ni något spännande bakjoursfall så kontakta gärna mig – ann-cathrin.moberghagvall@skane.se