SÖK har startat!

2016 – 03 – 01 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 1 / 2016

MAGNUS SUNDBOM
magnus.sundbom@surgsci.uu.se
Uppsala

Fredagen den 20 november 2015 samlades 25 kursdeltagare från hela Sverige i Linköping för starten av SÖK, den nationella kursen för specialister i övre abdominalkirurgi. Studierektor Magnus Sundbom, Uppsala, sammanfattar bakgrunden till kursen och dess motto: ”Den som vet mest vinner”.

Då övre abdominal kirurgi (ÖAK) är en bred subspecialitet, som dessutom omfattar två olika organsystem (esofagus/ventrikel och galla/lever/pankreas) är det svårt för den enskilde specialisten att hålla sig uppdaterad. Hösten 2011 startades därför en efterutbildningskurs för ÖAK-specialister i Uppsala/Örebroregionen med målsättningen att fylla kunskapsluckan mellan KUB och bakjourskursen samt skapa ett regionalt nätverk.

Konceptet togs väl emot(1) och ligger nu till grund för en den första nationella kursen för specialister i övre abdominalkirurgi (SÖK). SÖK drivs i samarbete mellan Uppsala, Linköping och Stockholm och förutom undertecknad ingår Jakob Hedberg, Agneta norén, Per Sandström, Bergthor Björnsson, Cecilia Strömberg och Magnus Nilsson i kursfakulteten. Kursen uppfyller de teoretiska kompetenskrav en ÖAK-specialist bör ha enligt SFÖAK och stöds av moderföreningen. Förutom föreläsningar av seniora kirurger och andra specialister ingår studiebesök, state of the art-artiklar och diskussion kring egna fall.

Redan igång

när ni läser detta har de två första utbildningstillfällena hållits, Akut pankreatit i Linköping och obesitaskirurgi i Uppsala. Pankreatitdagen inleddes med Thomas Gasslanders fullödiga genomgång av diagnoskriterier och handläggningsstrategier, varefter den kliniskt orienterade radiologen Wolf Bartholomeu gick igenom för- och nackdelar med CT och MRCP på ett utmärkt sätt.

Intensivvårdsläkaren Taichi Kadowaki diskuterade behovet av initial intensivvård, som inte alltid behöver utföras på en intensivvårdsavdelning. Han påpekade också vikten av att alltid vara välinsatt i patientens långa sjukhistoria och aktuella status med orden ”Den som vet mest vinner”. Kloka ord som jag härmed tar mig friheten att använda som motto för hela SÖK-programmet. Före lunch förevisade Dimitiros Katsarelias elegant endoskopisk terapi vid både vanliga och ovanliga pankreatitrelaterade tillstånd. Dagen avslutades med ertal komplicerade fall, som alla belyste den potentiella allvarlighetsgraden vid svår pankreatit.

Jag vill tacka föreläsarna för två mycket lärorika dagar och alla kurs- deltagare för stort engagemang kring egna och andras fall. En sammanfattning av kursprogrammet och de kommande tolv träffarna finns under den nya ”SÖK-fliken” på SFÖAKs hemsida: http://www.sfoak.se/sok/.

Kopior av föreläsningar och fall kommer inte att läggas upp på sidan, utan lämnas ut på usb efter varje träff direkt till kursdeltagarna, men det finns flertal litteraturtips, även för icke-kursdeltagare.

Referens

1. Sundbom M. Rapport från den treåriga subspecialistutbildningen inom övre abdominalkirurgi i Uppsala/Örebroregionen. svensk Kirurgi 2015;1:38-40