Värdet av transparens

Vid tiden för pressläggning av detta nummer stormar det i media kring Paolo Macchiarini och hans verksamhet. Svensk kirurgisk Förening har i nuläget inte tagit del av något utredningsmaterial men vi reagerar givetvis starkt på de uppgifter SVT publicerar. det är också uppenbart att detta blir en internationell skandal då SVTs granskning refererats i till exempel Science(1). Den haverikommission som nu tillsätts är välkommen, och vi kommer att belysa detta i kommande nummer av tidningen. att diskutera och ifrågasätta både forskning och klinisk verksamhet är en viktig tradition i vårt land och oftast leder det till att lokala felaktigheter kan stävjas. Vad som gått snett i det aktuella fallet får haverikommissionen belysa men man hoppas att öppenhet och transparens mellan och inom självständiga enheter kan hindra liknande skandaler i framtiden.

Forskningens (två) år fortsätter i detta nummer med en kolumn om interventionsstudier. För forskning behövs resurser. Avtal om Läkarutbildning och Forskning (ALF) är mycket viktig för finansiering av kirurgisk forskning i Sverige. Vi får läsa om bakgrunden och upp- byggnaden av detta avtal i en artikel av Peter Naredi. En ännu viktigare resurs för dynamisk och livaktig forskning är förmågan att attrahera unga begåvade forskare. Kommittén för kirurgisk forskning (nytt namn, samma kommitté) arbetar som bekant för att stimulera unga forskare och vi kan bjuda på autoreferat av bästa kirurgiska avhandling om adherensbildning och ett prisbelönt ST-arbete om värdet av MR vid utredning av bröstcancer.

Det pågår många utredningar om slutenvårdens övergripande organisation. Det är svårt att överblicka alla ingångar och följder av Utredningen om den högspecialicerade vården, Nationell nivåstrukturering av cancer-vården, Traumautredningen, Indelningskommitténs utredning om regionindelning och så vidare. Alla dessa påverkar varandra i hög grad och ett bara se på en liten del för att yttra sig om helheten är vanskligt. Lite som fysikerns förhållande till matlagning. Kanske förstår fysikern bäst varför de långa kolhydraterna sönderfaller till enkla sockermolekyler efter en viss tids uppvärmning och därmed gör långkoket godare. Oaktat detta är det utan tvekan en kock, och inte en fysiker, man rådfrågar när man ska inreda och organisera en restaurang. Vi kirurger måste alltså bidra till diskussionen och artiklar om länssjukvårdens framtid liksom debatt om den högspecialiserade utredningen är början av bevakningen av detta ämne i tidningen. Mer kommer att följa under året. Välkomna att bidra!

Vi välkomnar som vanligt också artiklar om svenska kirurger i utlandet. Hella Hultin beskriver sitt riskfyllda arbete för Läkare Utan gränser i Jemen. Vi kan också rapportera att en svensk kirurg har erhållit europeisk ackreditering i HPB-kirurgi. Till detta har vi fallbeskrivningar, kursrapporter och mycket annat. Trevlig läsning!

Referens

1. http://www.sciencemag.org/news/2016/01/karolinska-institute- may-reopen-ethics-inquiry-work-pioneering-surgeon

JAKOB HEDBERG
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se
@SKFstyrelse på twitter