På kirurgakutfronten – mycket nytt!

2016 – 04 – 27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 2 / 2016

Det är hög aktivitet inom det akutkirurgiska nätverket. De nya former för nätverksbyggande, utveckling och forskning som detta innebär presenteras nedan. Ett gemensamt symposium med Svensk Förening för Traumatologi med internationell medverkan kommer gå av stapeln på Kirurgveckan i Malmö. En nationell kartläggning av akutkirurgin är på gång och information om hur ett europeiskt diplom i akutkirurgi kan erhållas.

FOLKE HAMMARQVIST
folke.hammarqvist@ki.se
Stockholm

JONAS LEO
jonas.leo@capiostgoran.se
Stockholm

SAKARIAS WANGEFJORD
sakarias.wangefjord@skane.se
Malmö

Så får ni, kära läsare av Svensk Kirurgi, ytterligare en förkortning att lägga på minnet. Det Akutkirurgiska Nätverket är nu inne på sitt andra år och vi har börjat benämna oss SAKN (Svenska Akut- kirurgiska Nätverket).

Vi vill här rapportera från ett arbetsmöte vi hade i styrgruppen i Läkarsällskapets klassiska lokaler. Med representation från Sunderbyn; Marcus Larsson, Hudiksvall; Andras Papp, Västerås; Mats Andersson och George Kammerer, Stockholm;

Jonas Leo, Lena Emanuelsson, Lovisa Strömmer och Folke Hammarqvist, Linköping; Stefan Redéen, Göteborg; Anders Rosemar, Örebro; Maria Wikström och Malmö; Sakarias Wange ord, täckte vi i detta möte stora delar av landet. Vi tog en bild på all närvarande i den na trappan i Läkarsällskapet.

Många planerade aktiviteter

Vi hade förra året diskussioner med SKF om att ingå i Svensk Förening för Traumatologi och diskussionerna fördes vidare under detta möte med SFTs ordförande Lovisa Strömmer. På Kirurgveckan i Malmö kommer vi ha ett symposium tillsammans till vilket vi har bjudit in Jonathan Tilsed, kirurg från Hull, somarbetarinternationellt inom UEMS och ESTES (ESTES kommande ordförande) med ackrediteringsarbete för akut- och traumakirurger. Vi kommer också vid symposiet att presentera SAKN och föra diskussioner om det akutkirurgiska samarbetet med övriga specialiteter. Vi tar gärna på oss uppgiften att vara länken i ett samarbete med akutläkare och deras förening SWESEM.

Inom akutläkarområdet pågår väldigt mycket utveckling vilket vi som kirurger också behöver engagera oss i. Vidare har vi gjort ett gemensamt program med tyngdpunkt på akutkirurgiskt samarbete till Akutkirurgiska Dagarna 15–16 mars, vilket vid läsning av detta inlägg redan är historia.

Under vårt arbetsmöte diskuterade vi våra möjligheter att bidra till den akutkirurgiska undervisningen vilket ju redan sker genom KUB-kurser i akutkirurgi, men som också behöver genomföras på en högre nivå. SAKN har också intresse att bidra till kvalitets- och registerarbete för att förbättra möjligheterna att bedriva forskning på större material. Ett möte har redan skett med SPoR (Svenskt Perioperativt Register).

Enkät på väg

Inom kort kommer vi sända ut en enkät till alla kirurgkliniker i Sverige med frågor kring hur akutkirurgin är organiserad. Vi hoppas kunna redovisa resultatet på Kirurgveckan.

Vi återkommer med ytterligare korta artiklar om SAKN i form av ”hemma hos reportage” (SUS/Malmö var först ut i decembernumret 2015), samt mer detaljerade rapporter om diskussionerna inom SAKN avseende utbildning, kvalitet och forskning.

Vi är på gång att registrera en hemsida där vi samlar dokument, artiklar och utbildningsmaterial.

Att gå med i SAKN är väldigt enkelt (bara att maila sitt intresse till jonas. leo@capiostgoran.se) om någon vill sikta på att få ett Europeiskt diplom i akutkirurgi så finns det information på följande länkar: http://www.uemssurg.org/divisions/ emergency-surgery http://www.uemssurg.org/divisions/ emergency-surgery/ebsq

Vi är öppna för en fortsatt dialog hur vi i nätverket kan bidra till att utveckla akutkirurgin.