Reflektion om nivåstrukturering

2016 – 04 – 27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 2 / 2016

LARS BRÖTE
l.brote@telia.com
Pensionerad kirurg

I den tidvis animerade debatten om nivåstrukturering är det intressant att få synpunkter för såväl universitet, regionsjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus. Debatten tenderar att domineras av de tidigare. Här är ett inlägg från en tidigare chef på Motala lasarett.

Resultatet av kirurgisk sjukvård är inte enbart en volymfråga utan också beroende av den enskilde kirurgens kunskaper, omdöme och tekniska förmåga. Det finns säkerligen ingrepp som på grund av sin särart, låga frekvens och behov av specifik teknisk utrustning behöver centraliseras men att generellt centralisera och industrialisera kirurgisk sjukvård riskerar att på sikt utarma kirurgisk kompetens på landsorten till förfång för erfarenhetsuppbyggnad hos enskilda kirurger.

Många akuta kirurgiska tillstånd låter sig inte transporteras utan behöver omedelbara åtgärder på plats. De förslag som diskuteras har ett drag av NPM (New Public Management) det vill säga att man med administrativa åtgärder tror sig lösa professionella problem som ligger i kirurgins natur.