Torsby Hernia Meeting 2015

2016 – 04 – 27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 2 / 2016

Lars Thornström
lars.thornstrom@liv.se
Torsby

Hur ska vi på bästa sätt dela med oss av praktiskt kirurgiskt kunnande? De under utbildning är relativt fler än de erfarna kollegorna och i Torsby har man sjösatt en interaktiv, operationsfokuserad workshop. Kanske en modell för andra att ta efter?

Bråckkirurgi ingår som en hörnsten i en kirurgs utbildning och är något som man måstebehärska som specialist. Samtidigt vet vi att resultaten av en viss operationstyp varierar mellan kirurger. Hur kan man lära sig de tips och trix som inte får plats i en lärobok av dem som kan hantverket bäst? Det var de här frågorna som så småningom ledde fram till Torsby Hernia Meeting 2015. Vi ville göra en vidareutbildning för kirurger som redan opererar bråck.

Torsby Hernia Meeting 2015

Den 21–23 oktober ordnades en workshop om bråckkirurgi av ett lite annorlunda slag på Torsby Sjukhus. Fem gästande kirurger som tillhör de bästa i Sverige inom bråckkirurgi genomförde sammanlagd 13 operationer. De 18 kursdeltagarna satt i ett närliggande konferensrum där de kunde följa operationen på videolänk med direktkontakt via mikrofon och högtalare och ställa frågor och diskutera problem och lösningar direkt medan ingreppet pågick. Det här sättet att hålla en workshop är ovanligt. De öppna operationerna bestod av två främre svenska plastiker och en Nyhusplastik. De laparoskopiska dito av åtta TEP och två TAPP. Åtta av patienterna var män och fem var kvinnor. Elva var primära bråck och två recidiv.

Fullt fokus riktades på operationerna. Huvudoperatören var utrustad med headset och beskrev under operationen hur han löste problem som uppstod och vilka val han stod inför assisterad av en annan fakultetsmedlem. En av medlemmarna ur fakulteten eller kursledarna agerade moderator i dialog med kursdeltagarna i konferensrummet och framförde frågor eller kommentarer till operatören. Kirurg Lars-Göran Larsson, som har gedigen erfarenhet av att videodokumentera operationer som ansvarig för Universitetssjukhuset Örebros videoarkiv, stod för filmningen.

På de laparoskopiska operationerna användes videoströmmen från laparoskopioptiken direkt och densamma användes monterad på ett fast stativ på de öppna operationerna med mycket god bildkvalitet.

Mellan ingreppen kunde diskus- sionen utvecklas mellan fakulteten och kursgruppen om föregående operation gällande materialval och alternativa tekniker.

Kursgruppen hade redan tidigare stor erfarenhet av bråckkirurgi. Samtalen kunde därför tillåtas blir specialiserade och detaljerade för att finslipa färdighetsnivån.

Erfarenheter

En workshop av den här typen är helt beroende av fungerande teknik för överföring av bild och ljud mellan operationssal och konferensrum. Med en så erfaren fakultet blev diskussionen under och mellan operationerna mellan operatör och medlemmar i fakulteten samt kursdeltagare precis så kondenserad som vi hade hoppats.

För det lilla sjukhuset är kompetensutveckling inom kirurgin svårare då antalet praktiserande kirurger är litet och kunskapsutbytet därför blir begränsat. Även om det nuförtiden går att hålla sig uppdaterad när det gäller forskningsläget har man inte tillgång till lika många erfarna kirurger att lära av.

En workshop av den här typen kan fungera som ett koncentrerat komplement till auskultationer på annan klinik. Upplägget var uppskattat även av fakulteten då det gav dem möjlighet att operera med varandra och kanske plocka upp ett och annat tips. Kursutvärderingen visar att kursdeltagarna också har haft god nytta av kursen för att utvecklas i sin kirurgi. På Torsby Sjukhus kommer vi att fortsätta med liknande format för framtida kurser inom olika delar av kirurgin.

Fakta

Fakulteten bestod av Dan Sevonius, Johanna Österberg, Sven Bringman, Jan Dalenbäck, Artur Jänes och Lars-Göran Larsson som med sin gedigna erfarenhet av att filma operationer såg till att kursdeltagarna fick en bra överblick över operationen.

Kursledare: Stephan Axer och Bengt Hansske

Lars-Göran Larsson har lagt upp opera ons lmerna på laparoskopi.nu/_uploads/files/ torsbymotet.pdf och där man också kan läsa e referat av kursen.

SAMMANFATTNING

  • Artikeln beskriver en operationskonscentrerad workshop. Erfarna bråckkirurger opererade tillsammans totalt 13 operationer som filmades och visades live för kursdeltagare i ett närliggande rum. Operatörerna beskrev sina beslut under operationen och deltagarna och icke opererande medlemmar ur fakulteten hade möjlighet a ställa frågor eller kommentera under operationen.
  • Workshopen gav ett effektivt kunskapsutbyte inom kirurgisk teknik och materialval där erfarenhet från fem av landets bästa bråckkirurger kondenserat delades under tre dagar.
  • Kostnaderna för att hålla workshopen var relativt små liksom kraven på faciliteterna på sjukhuset.
  • Evenemang av den här typen kan vara e kostnads- och tidseffektivt komplement till auskultationer.

Dan Sevonius med headset assisterad av Johanna Österberg under operation med öppen teknik. Laparoskopioptiken på stativ för bild från operayionsfältet ses mellan dem och kamera för översiktsbild ses till höger.