Europeisk ackreditering i akutkirurgi

2016-06-20 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 3 / 2016

Vi har tidigare rapporterat om olika möjligheter till europeisk ackreditering i Svensk Kirurgi. En ny möjlighet att få ett fint diplom i akutkirurgi finns nu och en av examinatorerna, tillika ordförande i SAKN (Svenska AkutKirurgiska Nätverket), beskriver här vilka krav som ska uppfyllas innan man får gå upp till den spännande utmaning som examinationen innebär.

FOLKE HAMMARQVIST
folke.hammarqvist@ki.se
Stockholm

Är man intresserad av att titulera sig Fellow of the European Board of Surgery in Emergency Surgery – F.E.B.S./EmSurg, så har en fin möjlighet nu öppnat sig. Titeln innebär att man med europeiska mått har stora praktiska och teoretiska kunskaper i akut- och traumakirurgi. Man når denna titel genom att låta sig bli bedömd avseende lämplighet och kunskap. Detta sker inom ramen för UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) och Section of Surgery & European Board of Surgery. Information finns via länken http://www.uemssurg.org/, eller mer specifikt via http://www.uemssurg. org/divisions/emergency-surgery/ebsq I korthet innebär det att FEBS/ EmSurg uppnås vid en ”tvåstegsbedömning”. Först bedöms lämplighet genom en logg-bok och meritlista vilket är en förutsättning för att gå upp i den slutliga examinationen. För att ansöka om lämplighet måste följande punkter uppfyllas. Internationell kirurgi

1. Öppet för alla som har utbildats i Europa samt i associerat UEMS land (Armenien, Israel, Turkiet, Georgien, Libanon och Marocko).

2. Även ansökningar utanför dessa länder kan accepteras om utbildning uppfyller de europeiska kraven.

3. Sökande ska kunna kommunicera på engelska.

4. Intyg om uppfylld specialistexamen ska finnas.

5. Sökande ska bifoga en log-bok kring uppnådd kirurgisk erfarenhet. Kraven och poängbedömning finns beskrivet i ”Emergency Surgery Curriculum – Skills”.

6. Sökande ska ha genomgått ATLSoch DSTC-kurser med godkänt resultat.

7. Sökande ska ha publicerat vetenskaplig artikel (medförfattarskap är också godkänt).

8. Sökande ska uppnå minst 12 poäng enligt följande kriterier

• Deltagande i internationell kongress (ESTES – European Society for Trauma and Emergency Surgery eller AAST – American Association for the Surgery of Trauma) (4 poäng).

• Deltagande I ESTES eller AAST med vetenskaplig presentation (8 poäng).

• Deltagande i nationell kongress (2 poäng).

• Deltagande i nationell kongress med vetenskaplig presentation (4 poäng).

• Huvudförfattare i nationell kirurgisk tidskrift (8 poäng)

• Huvudförfattare i internationell kirurgisk tidskrift (12 poäng)

9. Sökande ska rekommenderas av två “experter” varav en ska arbeta inom ett annat geografiskt område

10. En anmälningsavgift i samband med insänd ansökan på €350 och inför examinationen återigen €350.

Jag närvarade som en av åtta examinatorer den 22 april i Wien. Vi examinerade sex kirurger av olika nationaliteter med stor erfarenhet i akut- och traumakirurgi. Dessa skrev under tre timmar en multiple choice skrivning och bedömdes därefter på fyra OSCE-stationer (Objective Structured Clinical Examination) med olika fallpresentationer, sammanlagt tolv. Detta var den första gången denna examination ägde rum. Dessvärre hade vi ingen möjlighet att påverka innehållet i skrivningen och inte heller hade vi någon inblick i den. Gränsdragningen var ”knivskarp” med ett mål på 70 procent rätt och även poängbedömning på OSCEstationerna som motsvarade 70 procent. Procentsiffran kan tyckas vara lågt satt, men svårigheten var nog desto högre. OSCE-stationerna under examinationen blev rätt stresssiga, man pressade tiden till tre fall på 15 minuter och jag tycker nog inte att man kan bli bedömd avseende kunskap med ett sådant påtagligt stressmoment.

Många av examinatorerna tyckte att fler än de två av sex skulle bli godkända, men efter en längre diskussion enades vi om gränserna skulle vara de som UEMS hade stipulerat. Det var inte bara jag som led med dem som inte klarade sig. Jag hoppas att skrivningen ”förbättras” och att OSCE-formen blir något mindre stressad. Nästa tåg går i höst och man får åka till Berlin för att bli bedömd, förutsatt att man blir godkänd på den första delen. Jag föreslår att Svensk Kirurgisk Förening särskilt uppmärksammar den modige/modiga kollega som ger sig in i detta och som kommer ut med ett FEBS/EmSurg-diplom.

En mycket glad och till diplomet välförtjänt dansk kollega, dr Peter Svenningsen.

Ytterligare en mycket glad och till diplomet välförtjänt schweizisk kollega, dr Tom Stecke. Båda får priset av Dr Jonathan Tilsed, ordförande i ESTES som kommer till Kirurgveckan i Malmö.