SFÖAK-dagen 2016 i Stockholm¨

2016-06-20 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 3 / 2016

Bjarni Vidarsson, Uppsala, sammanfattar sina intryck från SFÖAK-dagen, som hölls för tredje året i rad. Denna gång behandlades trauma och kirurgiska komplikationer med hjälp av fallbaserade presentationer.

BJARNI VIDARSSON
bjarni.vidarsson@akademiska.se
Uppsala

Den 15 april samlades 50 kirurger i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm för att delta i SFÖAK-dagen. Programmet, med föreläsare från Danmark, Norge och Sverige, var inriktad på trauma och komplikationer efter övre abdominell kirurgi och endoskopi.

Trauma

Förmiddagen inleddes av Louis Riddez från Karolinska sjukhuset som berättade om damage control vid traumakirurgi och vikten av att bryta the bloody vicious cycle. Som vanligt bjöds auditoriet på en underhållande föreläsning fylld av klokskap och egna erfarenheter. Nytt för mig var betydelsen av att mäta initialt pH på traumapatienter. Peter Nørgaard Larsen från Rikshospitalet i Köpenhamn berättade om gradering och åtgärder vid levertrauma. Även han bjöd på sin stora erfarenhet och diskuterade särskilt indikationer för transarteriell embolisering jämfört med exploration och packning. Jorunn Skattum från Oslo presenterade uppdaterad kunskap kring mjälttrauma från Mötesrapport sin avhandling, både när det gäller handläggning i akutskedet och vaccinering efter splenectomi. Sammanfattningsvis har patienter med grad 4 och 5 skada (djupa lacerationer med uttalad devaskularisering) stor nytta av embolisering av mjälten, även om detta förstås är förenat med komplikationer. Förmiddagen avslutades med att Caroline Williamson från Lund berättade om pankreastrauma och olika behandlingsalternativ beroende på graden av skada, där gångruptur är en vattendelare. Slutsatsen var att man kommer långt med hemostas och dränering i det akuta skedet. Under lunchen gavs ett utmärkt tillfälle att fortsätta diskussionerna med kollegorna runt om i landet.

Komplikationshandlägging

Eftermiddagen ägnades åt komplikationer efter övre abdominell kirurgi och endoskopi. Urban Arnelo från Karolinska, Huddinge, informerade om olika komplikationer efter ERCP som är en långt ifrån ofarlig undersökning. Han underströk vikten av att rätt indikation måste finnas för alla ERCP undersökningar samt behovet av handledd utbildning. Infektion och post-ERCP-pankreatit är de vanligaste komplikationerna. Från Malmö kom Mikael Ekelund och berättade om komplikationer efter GBP-kirurgi. Läckage, anastomosulcus och invaginationer föredrogs med ett flertal snygga videofilmer, under det att han föreslog olika behandlingsalternativ. Blödning efter pankreaskirurgi berättade Johanna Wennerblom från Göteborg om. Hon drog ett patientfall som visade hur viktigt det är att utesluta pseudoaneurysm hos patienter som tidigare är pankreasopererade. Dagen summerades av Jesper Lagergren, verksam både i London och Stockholm. Han berättade om för och nackdelar med ClavienDindo systemet för att registrera komplikationer. Systemet initierades 1992 och används idag för att bland annat jämföra komplikationer mellan olika operationer. Det fanns gott om tid för frågor till föreläsarna och det blev många bra diskussioner. Dagen gav en kort och koncis uppfräschning i de olika ämnena och kan varmt rekommenderas nästa gång tillfälle bjuds.

Förmiddagens föreläsare Peter Nørgaard Larsen, Köpenhamn, Caroline Williamson, Lund, Jorunn Skattum, Oslo och Louis Riddez, Stockholm avtackas av moderatorerna. Foto Magnus Sundbom

Diskussionerna fortsatte under kafferasten. Foto Magnus Sundbom