Kirurgveckan – värd att värna

2016-09-27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 4 / 2016

Precis hemkommen från den fantastiska Kirurgveckan i Malmö-Lund är det nästan svårt att helt samla intrycken. Den lokala organisationskommittén med Folke Johnsson och Erik Nordenström har gjort ett mycket fint arbete och tillsammans med delföreningarna skapat en på alla sätt givande och ”matnyttig” vecka. Ett mycket stort tack från mig och övriga styrelsen till er och till Robert Bränström vår vetenskaplige sekreterare som lett den stora programkommittén.

CLAES JÖNSSON
claes.jonsson@svenskkirurgi.se
Ordförande

Våra utställare bidrog med en spännande, fin och lärorik utställning. Ett stort tack till er och även till våra samarbetspartners Akademikonferens, Traveko och AppInMed. Sist, men verkligen inte minst, ett varmt tack till Malmö stad, Region Skåne och Skånes Universitetssjukhus som bidragit till och stöttat årets Kirurgvecka.

Ni bör alla vara stolta över det ni gjort!!

Kirurgveckan är ett lyckat exempel på hur kunskapsspridning och kompetensöverföring ska ske när det är som bäst och därför är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att bibehålla och utveckla Kirurgveckan i framtiden. Jag har fått till mig lite oroande signaler om att vissa har haft svårt att få komma till Kirurgveckan av olika skäl. Självklart måste vården fungera även under vecka 34 och vi från föreningens sida måste bidra med att lägga ett program som gör att jourverksamheten flyter på landets kliniker men det är nog få investeringar som lönar sig bättre för våra huvudmän än att skicka medarbetarna på Kirurgveckan. Förutom att se spännande nyheter på utställningen, delta på symposier, föredrag, SOTA-föreläsningar, abstraktvandringar, ST-luncher med mera så knyter man kontakter och ”nätverkar” med kollegor från hela landet.

Vi från styrelsen kommer att fortsätta att göra vårt allra bästa för att vidmakthålla och öka den höga kvaliteten på Kirurgveckan och hoppas att alla medlemmar i föreningen drar sitt strå till stacken genom att fortsätta skicka in högkvalitativa abstrakt och bidra till kunskapsutvecklingen. Ni som har tankar om och förslag till förbättringar för Kirurgveckorna i framtiden kan gärna höra av er till mig eller någon av de andra i styrelsen. Tillsammans kan vi värna Kirurgveckan. Våra patienter är beroende av det för att kunna få tillgång till den bästa vården nu och i framtiden.

Jag längtar redan till Jönköping 2017!!