Tack Malmö–Lund!

2016-09-27 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 4 / 2016

Slutet på sommaren innebär ett crescendo av arbete för såväl lokala organisatörer som för delföreningar och moderförening. Kulmen av allt detta arbete blev även detta år en vecka med mycket hög kvalité och inledningen av Malmö symfoniorkester gjorde att man nästa tappade andan.

JAKOB HEDBERG
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se

Förutom det matnyttiga innehåll Kirurgveckan bjuder på, vittnar alla man pratar med om vikten av att knyta nya kontakter och återknyta gamla. Nätverksarbetet har alltid varit viktigt, men frågan är om det inte nu och i framtiden blir ännu viktigare i och med subspecialisering och centralisering. Vi hör signaler om att fortbildning inte prioriteras av alla arbetsgivare. Ur Svensk Kirurgisk Förenings synpunkt är detta givetvis oroande. Vi måste jobba hårt för att knyta ihop våra nätverk och jag tycker därför att det är mycket bra att kommande tema för föreningens arbete blir länskirurgi. Min ambition är att kunna belysa detta i tidningen med en ny kolumn med synpunkter och reflektioner från verksamheter runt om i landet.

Även denna sommar har präglats av stor brist på vårdplatser på många håll och det förblir ett av de största hoten mot att kunna bedriva bra kirurgisk sjukvård. En klok kollega påpekade det uppenbara: detta problem borde sättas som nummer ett på sjukhusledningens agenda. Vi bygger mycket moderna och högteknologiska sjukhus samtidigt som väldigt dyra produktionskedjor hackar och står still på grund av brist på vanliga vårdplatser. Så kan vi inte ha det! I Uppsala har vi i skrivande stund just genomlevt ett haveri av journalsystemet. Även om det utan tvekan var så att uppgifter försvann, eller inte var tillgängliga, under pappersjournaltiden blir det knepigt när allt är borta. Jag använde mottagningens sista pappersrecept och fick damma av den gamla diktafonen. En artikel i detta nummer belyser hur ofta det blir fel i läkemedelshanteringen trots alla dyra IT-system. På symposiet ”Behövs kvalitetsregister om 15 år?” presenterades visionen om ett journalsystem med så strukturerat innehåll att det ersätter alla kvalitetsregister. Ett referat av symposiet kommer under hösten. I väntan på detta kan vi på sidan 192 läsa om ett INCA-baserat system för att enklare kunna registrera ledtider i de standardiserade vårdförloppen.

Det vore ju väldigt effektivt att ersätta all fritext och ibland onödig svada från operationsberättelser och mottagningsanteckningar med kvalitetsregistrens struktur och detta har provats i vissa fält, framför allt inom bråckkirurgi. Jag tror på detta, men kan ju ändå inte undgå att känna ett styng av saknad av målande beskrivningar från fritexter som att det ”illfänas under dissektionen” till exempel. Även denna text skulle utan tvekan kunna kondenseras utan att väsentligt innehåll förlorades: Här är en ny tidning. Malmö var toppen. Länskirurgi är mycket viktigt. Vårdplatserna är för få och vi behöver bra IT-system i vården. Så.