IBD-symposiet i Malmö

Första nationella kursen i onkoplastikkirurgi

Framtidens specialistläkare – ”Feedback är kärlek på riktigt och öppnar upp till en lärande dialog”

Kvalitetsmätning bortom kvalitetsregistren