Sjukt hus Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska

2017-02-23 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 1 / 2017

Det är enorma summor som behövs för att driva den sjukvård vi har i Sverige. Våra folkvalda har ett stort ansvar för att både på kort och lång sikt använda gemensamma medel klokt. Den prisbelönta boken ”Sjukt hus” av Henrik Ennart och Fredrik Mellgren skildrar processen bakom skapandet av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Birger Pålsson recenserar.

BIRGER PÅLSSON
birger.palsson@kronoberg.se
Lund och Växsjö

”… det är min första cellgiftsbehandling efter återfallet.”, citeras författaren Bodil Malmsten inledningsvis. Ett år senare är hon död men har så långt hon orkat försökt rikta uppmärksamheten på vanstyret i den stockholmska sjukvården och projekteringen av Nya Karolinska, med ”Skanska, Innisfree och deras kumpaner och skattesmitningen … och alla hemligstämplade uppgifter”. ”Jag blir orolig när man på Skanska verkar så nöjd med avtalet med landstinget. Då är det sannolikt inte lika bra för sjukvården och patienterna i Stockholm”, konstaterar Carl M. Hamilton. Han är ordförande i cancerpatientföreningen Palema, förhoppningsvis välkänd för er.

Guldspade

Citaten av Malmsten och Hamilton sammanfattar utmärkt den bedrövliga historien om iscensättandet av Nya Karolinska Sjukhuset. Författarna har presterat föredömlig undersökande journalistik, följdriktigt belönade med Guldspaden 2016. Båda är mycket erfarna, Ennart som vetenskapsjournalist och författare, bland annat om den bristfälliga sjukhusmaten, och Mellgren som flerårig journalist på Svenska Dagbladet med sjukvårdsfrågor som specialitet. Detta märks givetvis, liksom deras minutiösa kartläggning, gedigna källkontroll och internationella studieresor. Jag har läst åtskilliga avhandlingar som i dessa avseenden är klart underlägsna! Som vanligt överträffar verkligheten dikten och berättelsens intriger slår de flesta så kallade spänningsromaner. Därtill skall läggas ett drivet språkbruk och rigorös manuskontroll. Däremot är det omöjligt att i en recension göra den mångfacetterade boken rättvisa, bland annat för att jag kontinuerligt blir förbannad över vad som avslöjas! Jag kommenterar därför de större linjerna och några illustrativa sifferexempel.

Kultur av storhetsvansinne

Redan i slutet av 90-talet är politiker och tjänstemän inom Stockholms läns landsting (SLL) klara över att KS är nedslitet och dysfunktionellt. En diskussion och spridd planering börjar om renovering alternativt nybygge. Tidigt börjar dock två o-kulturer dominera. Den akademiska överklassen, inklusive KI-rektorn, lider av Nobelpriskåthet(!) och ser NKS som en del av denna dröm. Hur Nobelpris (som inte är SLL:s ansvar) gynnar patienterna saknar dock evidens.

Politiker och höga tjänstemän vill ha ett sjukhus i ”världsklass”, men vad det betyder, förutom höga kostnader, vet givetvis ingen. Men det finns förfärande konsekvenser i denna kultur av storhetsvansinne, som bland annat yttrar sig i Macciariniskandalen.

OPS = Offentlig Privat Samverkan

OPS historia är i sig ett intressant exempel på hur det privata näringslivet skapat en riskfri metod att tillgodogöra sig skattemiljarder och förleda den offentliga sektorn att förbygga sig. Framför allt har den av politiska skäl använts i Storbritannien och starkt bidragit till att brittisk sjukvård som bekant håller på att implodera. Trots en mångfald skrämmande exempel internationellt liksom massiv vetenskaplig kritik, väljer SLL:s borgerliga majoritet just OPS, utan någon som helst erfarenhet av metoden, istället för att bygga i egen regi. Enkelt beskrivet skapar entreprenören Skanska tillsammans med brittiska riskkapitalbolaget Innisfree, som för övrigt figurerar i gigantiska skattesmitningsaffärer via brevlådeföretag i Luxemburg, ett projektbolag. Detta bolag ansvarar för byggnation, teknisk drift och service och SLL sluter avtal med det. Kapitalinsatsen är knappt 600 miljoner för respektive huvudägare, som därmed tar minimal finansiell risk. Men ett så litet företag har givetvis en usel kreditvärdighet jämfört med landstinget, som i praktiken inte kan gå i konkurs, och får därför lån till skyhög ränta, vilken ytterst betalas av – just det, Stockholms landsting! Beslutsfattarna i SLL inbillas däremot att de vet exakt vad bygget skall kosta och när det blir färdigt, men i praktiken har SLL nu avhänt sig all kontroll medan ansvaret för en fungerande sjukvård däremot kvarstår. Om bygget skulle kapsejsa drabbas enbart det lilla projektbolaget, inte huvudägarna, medan SLL måste ordna sjukvård på annat, svindyrt, sätt.

Entreprenadkostnaden är 14,5 miljarder, varav byggkostnaden 7,9 miljarder. Resten är så kallad vinst- och riskpremie på 5,5 miljarder! Dessutom tillkommer drift och service samt amorteringar och räntekostnader fram till 2040, men också nödvändiga tilläggsbeställningar som hållits utanför kontraktet, varvid totalkostnaden blir svindlande 61,4 miljarder (61 400000000 kronor)! Extern expertis beräknar dock totalkostnaden till minst 65 miljarder! Skattemiljarderna yr omkring! En detalj saknas dock i kalkylen – nämligen sjukvården, vars kostnad alltså tillkommer! Den hade givetvis funnits ändå, men blir nu avsevärt dyrare, till exempel på grund av oprövad organisation, enbart enkelrum etcetera men framför allt för att man inte klart har definierat vad nya NKS skall användas till. Först bygger man huset, sedan planeras verksamheten!

Vårdresursminimalisering

Malmsten och Hamilton har all anledning att vara bekymrade. Vad många, även läkare, inbillade sig skulle bli en kraftsamling av onkologi till NKS, ett så kallat comprehensive cancer center på svengelska, blir i praktiken tvärtom, eftersom allt är underdimensionerat och cancervården måste fördelas på flera sjukhus. Det konstateras först sent i byggförloppet och måste nu i hast åtgärdas utan någon genomtänkt planering. Men all sjukvård drabbas av projektets inskränkthet, eftersom NKS har färre vårdplatser, nu höjt till 630 i nybygget, men drygt 180 färre än tidigare. Den ekvationen skulle lösas genom slopad akutmottagning (sic!) men verkligheten blev för svår, och nu planeras att NKS skall ta emot 25000 akutfall jämfört med dagens 80 000. Mellanskillnaden skall spridas till andra stockholmssjukhus men dessa har inte kapacitet förrän tidigast 2019. Dessutom växer Stockholms befolkning med cirka 40000 personer om året. I en framtidsplan talas om behov av ytterligare 850 vårdplatser. Kostnaden enbart för att upprätthålla dagens sjukvårdsnivå, där Stockholm har lägst antal vårdplatser per capita i Sverige, landar på ca 33,7 miljarder, utöver NKS!

Anti-demokrati

Boken illustrerar utmärkt vad som sker när medelmåttorna i politik och offentlig administration förhandlar med privatkapitalet, i det här fallet världens femte största byggbolag, det vill säga Skanska. Samtidigt anlitar SLL multinationella konsultföretag, men dessa är redan djupt involverade i just OPS-projekt globalt och utreder åt – byggbolagen! I en parodi på nyspråklighet beskrivs hur SLL lyckas omskriva att upphandlingen skulle ha skett i konkurrens, trots att Skanska är enda anbudsgivaren och har vetat om att så är fallet!

När beslutet fattas att Skanska får kontraktet tillämpas sekretess och ledamöterna i landstingsfullmäktige avkrä­ ves signerad tystnadsplikt, under åberopande av att detta är affärshemligheter! Det är obegripligt varför offentlig sektor generellt har fått för sig att lagstiftningen som reglerar affärsöverenskommelser står över grundlagen? Sistnämnda, tillsammans med kommunallagen, är den demokratiska basen för landstingsstyret. Men för att de folkvalda skall kunna fatta demokratiskt förankrade beslut förutsättes givetvis full insyn från medborgarna.

Global rövarkapitalism

Riskkapitalbolaget (dessa tar som bekant enbart risker med andras kapital) Innisfree beskrivs avslöjande. Här finns en kulturell anknytning, i det att namnet är gaeliska och betyder ”den fria ön”, beskriven i en vacker dikt av Yeats. Ägaren tar ut en årslön på cirka 100 miljoner konor. Bolaget har under många år samarbetat internationellt med Skanska i OPS-projekt, inte minst i Storbritannien, med förfärande slutresultat för medborgarna. Ett annat exempel på cynismen är Queen Mamohato Memorial Hospital i Lesotho. Det lilla landet med cirka två miljoner invånare är ett av världens fattigaste och med en ofattbar epidemi av HIV (cirka 400 000 smittade) och TBC, mödradödlighet på fem av 1000 och så vidare. Här har de globala OPS-krafterna genomdrivit ett sjukhusbygge för högspecialiserad vård(!) som nu drar 51 procent (sic!) av landets sjukvårdsbudget! Ledande har bland annat varit IFC, Världsbankens finansbolag International Finance Corporation, vars chef Paul de Rita, i sitt CV framhåller just NKS som en av sina främsta meriter!

Skandalernas förlorare

Uppenbarligen skall OPS utläsas ”Offentlig-Privat Skattestöld” och NKS ”Nya Karolinska Skandaler”! Boken visar väl hur maktmänniskorna i SLL dessutom har gjort allt för att stänga ute stockholmarna från fakta och insyn. Som alltid är det medborgarna och patienterna som är förlorarna.