Vi blickar utåt!

2017-02-23 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 1 / 2017

En av utmaningarna med att arbeta med den här tidningen är att få in ett artikelurval som är representativt och relevant för föreningens verksamhet och medlemmar. I styrelsen och redaktionen är vi väl medvetna om att det är lättare att rekrytera både föreningsaktiva och skribenter från de stora sjukhusen men vår förhoppning är att det nya temat ska stimulera fler från länskirurgin att engagera sig och påverka agendan. Nu blir det nytt tema och ny kolumn. Vi kommer belysa flera aspekter av länskirurgin under året och jag vill uppmana alla som arbetar utanför universitetssjukhusen att inte tveka att komma med bidrag! Det kan gälla utvecklingsprojekt, samspelet med den politiska ledningen, forskning utanför universitetssjukhus eller befolkningsreaktioner på effekter av omorganisationer och flytt av verksamheter. Vi vill ge en så bred och fullständig bild som möjligt.

JAKOB HEDBERG
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se

I årets första nummer berättar Asbjörn Österberg om Mora lasarett och de unika möjligheter och utmaningar detta sjukhus har. Vi får en rapport från det länskirurgiska nätverket och en artikel om hur det är att vara kirurgi på Shetlandsöarna – riktig glesbygd. Vi får också referat från kirurgveckans SVESEK-program och mycket annat.

Någon som inte är länskirurgi, men som intresserar många ändå är att nya Karolinska nu är i drift. Birger Pålsson recenserar på sidan 56 boken ”Sjukt hus” och det är med viss fascination man tar del av hur detta projekt blivit allt dyrare. Vi har försökt rekrytera skribenter från nya Karolinska för att beskriva projektet mer inifrån, men inte lyckats. Vi fortsätter dessa ansträngningar. När jag läser recensionen kommer jag att tänka på vad min klinikchef en gång sa till mig avseende våra diskussioner med försäljare av engångutrustning till operation: ”Kom ihåg att de är mycket smartare än ni! Ni har inte en chans! De är mycket smartare!”. Även om det kan kännas bistert att acceptera att man är underlägsen när det gäller det kommersiella så har han förstås rätt. De är tränade på att fixa bra avtal och vi är tränade i kirurgi. Liknande mekanismer verkar ha spelat roll vid miljardrullningen i Solna.

Vi presenterar också de styrelsemedlemmar som tillkommit senaste året och vi kan alla nås på mail. När det gäller sociala medier har vi nu en allt större följarskara på Twitter och Facebook och vi planerar för en större aktivitet på dessa plattformar i hopp om att kunna nå ännu fler men även i hopp om att kunna få ta del av medlemmars åsikter kontinuerligt.

För övrigt anser jag att vårdavdelningarna bör bemannas.