Kirurgveckan i Jönköping 2017

2017-04-24 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 2 / 2017

År 2004 hade vi en sagolik vecka i Jönköping och nu är det dags för en ny helt vanlig Kirurgvecka fylld av kunskap och upplevelser. Vi ser fram emot att se en stor del av Sveriges kirurger, sjuksköterskor och sekreterare hos oss i mässhallarna på Elmia i Jönköping augusti 2017!

LINA WESTMAN
lina.westman@rjl.se
Jönköping

Region Jönköpings län är sedan årsskiftet en länsövergripande kirurgklinik med verksamhet på tre sjukhus som ansvarar för regionens 342 000 invånare. Länssjukhuset Ryhov ligger i Jönköping, och länsdelssjukhusen ligger i Eksjö (Höglandssjukhuset) och Värnamo. Länskliniken leds av verksamhetschef Karsten Offenbartl. Han har en biträ- dande verksamhetschef på varje ort; Niklas Zar i Jönköping, Malin Johnsson i Eksjö och Marianne Johansson i Värnamo. Som ett led i övergången till länsklinik har den kirurgiska verksamheten fördelats på de tre orterna. På så sätt får varje sjukhus adekvata volymer och bästa möjliga förutsättningar för goda medicinska resultat, utveckling, multidisciplinärt arbete, rekrytering och resurseffektivitet. Nedan följer en kortfattad och översiktlig beskrivning av hur vår verksamhet är organiserad.

Övre abdominell kirurgi

Den elektiva gallkirurgin utförs uteslutande i Värnamo och Eksjö medan akuta ingrepp liksom ERCP görs på samtliga tre sjukhus. Totalt görs drygt 500 galloperationer och 400 ERCP på kliniken årligen. Obesitaskirurgin är helt koncentrerad till Värnamo. År 2016 utfördes ett hundratal gastric bypass-operationer. Den endoskopiska verksamheten är väl utbyggd på de tre orterna och i Eksjö finns utrustning för spy-glass och endoskopiskt ultraljud. Patienter med maligna sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen utreds och vårdas på kirurgkliniken men den kurativt syftande kirurgin görs på Universitetssjukhuset i Linköping. Eftervård efter större kirurgi liksom palliativa åtgärder sker på patientens hemsjukhus. På samtliga tre sjukhus bedrivs en omfattande MDK-verksamhet tillsammans med Linköping över videolänk.

Kolorektal kirurgi

Majoriteten av regionens patienter med kolorektal cancer behandlas i Jönköping sedan 2014 då all rektalcancerkirurgi koncentrerades dit. Koloncancer utreds och behandlas på alla tre sjukhus och regionen har en gemensam MDK. Regionen utreder och behandlar omkring 150 fall av koloncancer och 70 fall av rektalcancer årligen. Som en av de första regionerna i landet startade man upp SVF tjock och ändtarmscancer i februari 2016. Under året som gick utredde man 1150 patienter i detta standardiserade vårdförlopp med cancerfynd hos var femte patient. Robotkirurgi har bedrivits i Jönköping sedan 2011 och i Värnamo finns god erfarenhet av laparoskopisk tarmkirurgi. Rektalprolaps opereras i Värnamo och i Eksjö TEM-kirurgi, men i övrigt görs den benigna kolorektalkirurgin inklusive proktologin på samtliga orter. Koloskopi görs på alla sjukhus och Värnamo och Eksjö finns endoskoperande sköterskor medan man i Jönköping har en anställd gastroenterolog som sköter en stor del av koloskopiverksamheten.

Bröstcancer

En omfattande omorganisation av bröstcancervården i Region Jönkö- pings län har nyligen genomförts. All utredning, operativ verksamhet och uppföljning görs numera i Jönköping där man handlägger över 300 nya bröstcancerpatienter per år. Vi har invigt en helt ny bröstmottagning och man har som mål att uppfylla kriterierna för ett fullvärdigt bröstcentrum. Bröstcancerteamet har under senaste året genomfört en omfattande poliklinisering och majoriteten av patienterna opereras numera polikliniskt.

Endokrinkirurgi

Den endokrinkirurgiska verksamheten på kliniken utgörs till största delen av halskirurgi. Sköldkörtelkirurgi görs på alla tre sjukhusen. Bisköldkörtlar opereras i Eksjö och Jönköping. Ett fåtal endokrina buktumörer såsom tunntarms-NET opereras i regionen; i övrigt är den verksamheten koncentrerad till Linköping.

Plastikkirurgi

I Värnamo har man sedan länge ansvar för buk- och bröstplastik. Mindre ingrepp av plastikkirurgisk karaktär görs på alla sjukhus.

Bråck- och bukväggskirurgi

Elektiv ljumskbråckskirurgi är omfördelad till Värnamo och Eksjö där man har en omfattande öppen och minimalinvasiv verksamhet och opererar tillsammans över 700 patienter årligen. Även den mer komplicerade öppna och laparoskopiska bukväggskirurgin är förlagd till Värnamo och Eksjö. Sammanlagt 1057 bråck- och bukväggsingrepp utfördes under 2016.

Kärlkirurgi

All kärlkirurgi i regionen bedrivs i Jönköping. Man har egen kärlbakjour och tillgång till fullt bemannat interventionslab 24 timmar om dygnet. De senaste åren har den endovaskulära verksamheten vuxit explosionsartat och man bedriver framgångsrik karotiskirurgi.

Barnkirurgi

Elektiv barnkirurgi bedrivs främst i Jönköping och Eksjö och utgörs i princip av bråck, retentio testis och fimosis.

Akutkirurgi

Alla tre sjukhus är akutsjukhus med akutmottagning öppen dygnet runt. I Jönköping finns en kirurgisk akutKlinikpresentation vårdsavdelning medan akuta patienter på de övriga sjukhusen vårdas på blandade kirurgavdelningar. I regionen pågår just nu diskussion avseende behovet av särskilda akutkirurgiska team.

Kirurgveckan JKPG 2017

Kirurgveckan kommer vara i Jönköping som är regionens residensstad. De mesta av veckans aktiviteter är förlagda till konferenscentrat Elmia med vissa avstickare, till exempel sker årets get-together det nybyggda kulturhuset Spira. För den törstige finns det ett välfyllt vattenhål på Restaurang N.E.O. belägen precis intill Munksjön. Den stora banketten kommer i år ligga på onsdagen och vi hoppas därmed på att få en mer diversifierad och välbesökt bankett där bröst-, endokrin-, kärl-, barn-, övre- och nedre gastrokirurger kalasar sida vid sida. Traditionstyngda och konservativa som vi är kommer vi inte att försöka chockera någon med temat för årets SOTA-föreläsning utan det maskformiga bihanget ska få njuta strålkastarljuset ännu en gång. Krafter verkar dock för att det blir ett mer okonventionellt tema på våra plenarsessioner. Formgivningen bakom Kirurgveckan JKPG 2017 är gjord av Jönköpingsbon Frida Axell som är grafisk formgivare och illustratör.

Det finns redan nu möjlighet att börja drömma sig till årets Kirurgvecka genom att surfa in på vår hemsida www.kirurgveckan.se. Där kan ni även roa er med att se den gospelinspirerade film om en Jönköpingskirurgs vardag som några av er fick tjuvkika på under banketten i Malmö. En väl utvald och arbetsälskande stab driver arbetet kring Kirurgveckan 2017 framåt men det är personalen på våra tre sjukhus som utgör grunden för att vi ska få en fantastisk vecka tillsammans. Vi vill därför redan nu utrycka vår tacksamhet dels till våra verksamhetschefer som lånar ut sin personal till Kirurgveckan 2017 men framför allt till alla er som volontärarbetar som konferensvärdinnor, taxichaufförer, mikrofonlöpare, vägvisare och inte minst ser till att vårt sociala program blir succé.

Vi ses i JKPG 2017!