Nya bakjoursfall – Lex duplicata

2017-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 3 / 2017

Efter en tids torka kommer denna gång bakjoursfallet från Hudiksvall. Tveka inte att skicka in de intressanta fall ni möter i er verksamhet! Vi har alla stött på ”lex duplicata”, när ovanliga fall kommer i par. Det är extra roligt att under länskirurgins år få en illustration av att komplexa fall kan lösas på länsdelssjukhus om rätt kompetens finns på plats.

Niklas Fagerstöm
Hudiksvall
niklas.fagerstrom@regiongavleborg.se

Jonas Geijer
Hudiksvall
jonas.geijer@regiongavleborg.se

Vincent Ugarph
Hudiksvall
vincent.ugarph@regiongavleborg.se

Fall 1

En 79-årig man söker akutmottagningen fredag kväll på grund av tre dagar med frekventa kräkningar av kaffesumpskaraktär. Sedan tidigare har han hypertoni, är höftopererad och har gjort en TUR-P på grund av benign prostatahyperplasi.

Patienten får en ventrikelsond på akutmottagningen som det kommer 1000 milliliter mörkt innehåll i. Förutom lätt takykardi, så är han stabil i vitala parametrar med ett Hb på 151, ett INR på 1,3, förhöjt kreatinin på 188, leukocytos på 22 och ett CRP på 30.

Patienten läggs in fastande med intravenös PPIbehandling och är stabil under helgen och gastroskoperas på måndag förmiddag. Vid gastroskopin ses en uttalad esofagit, ventrikel utan blödningskälla och i bulbus duodeni påträffas en stor brun förändring som upptar hela lumen och som ej kan passeras med skopet. På grund av det endoskopiska fyndet görs en CT-buk med följande bild (CT 1 & CT 2) Vad är det för fel på patienten, vad kallas syndromet och framför allt, hur ska vi hjälpa denne man?

Fall 2

Med viss förvåning mottog vi blott två veckor efter ovan nämnda fall handlagts, en 76-årig dam till akutmottagningen. Hon har diabetes, hypertoni och har genomgått sectio och hysterektomi. Under 2013 fick hon diagnosen Mirizzi efter att först handlagts som en gallblåsecancer och har därför ett transhepatiskt inlagt o-täckt metallstent i duktus koledokus.

Patienten har ej haft avföring på många dagar, kräkts rikligt och har en metabol alkalos varför hon läggs in på medicinkliniken. Man gjorde där en CT-buk (CT 3 + CT4). Vad ses på CT-buk och hur skall patienten fortsatt handläggas? Svar på båda fallen finns på sid 167.