Och så blev det sommar till slut

2017-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 3 / 2017

Jakob Hedberg
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se
@SKFredaktion på twitter

Eldsjälar har betydelse. Tack vare styrelsearbetet i Svensk Kirurgisk Förening har jag insett att det faktum att en ideell förening sköter nästan all utbildning av kirurger och numera också all utbildning av kirurger, ortopeder, narkosläkare med flera i ATLS, inte på något sätt var påbjudet av Socialstyrelsen eller någon annan myndighet. Denna omfattande verksamhet är frukten av eldsjälars arbete för att täcka ett trängande behov som Socialstyrelsens SK-kurser inte på långa vägar kunde täcka och som möjliggörs av att drivna människor arbetar tillsammans. På samma sätt fylls denna publikation av utmärkta bidrag från skribenter från hela landet, ofta skrivna under kvällar och helger. Vår förening är möjlig endast tack vare det engagemang som finns runt om i landet och det är det väldigt roligt att få vara en del av.

Vi lever alla i en pressad situation. Debatten om hur krisartat det är böljar fram och tillbaka men det finns, som Michael Dahlberg mycket riktigt påpekar i detta nummer, positiva saker att säga också. Många fantastiskt moderna sjukhus byggs nu runt om i landet. Vi kan, som kår betraktat, inte klaga på den teknologi vi erbjuds. Vi har också en hög kompetens med både forskning och kliniska resultat som rankas högt globalt. Jag är också övertygad om att de personalbekymmer som dominerar just nu kommer att bedarra. Jag ser inget alternativ. Då känns det positivt att vi har de tekniska förutsättningar som krävs för att fortsätta med vård i världsklass. Det betyder inte att personalbekymren inte är viktiga eller akuta, men man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Något som jag ibland saknar i debattklimatet idag. Ofta när man stöter på någon form av obskyr information, såsom ett nytt ord, så snubblar man över det igen kort efteråt. Detta kallas ibland för Baader-Meinhof fenomenet, men det kanske du nyligen lärt dig? Hur som helst har vårt fält motsvarigheten i lex duplex vilket illustreras i bakjoursfallet på sidan 132.

Vårterminen har varit fylld av aktivitet, både för moderföreningen och delföreningarna. I det här numret refereras bland annat kolorektaldag, SFÖAK-dag och KIRUB-dagar. Dessa möten är mycket uppskattade och har i år belyst ämnen med särskild hänsyn till årets tema om länskirurgi. Styrelsen laddar nu upp för föreningens i särklass största händelse under året, Kirurgveckan i Jönköping. Programmet hittar ni på sidan 164 och även det är inriktat på årets tema och vi ser mycket fram mot detta. Vi har i redaktionskommittén planerat för referat av det vetenskapliga programmet, men välkomnar även texter om det rika sociala program som Jönköping bjuder på.

Fram till dess hoppas jag att läsarna av denna skrift får njuta av välförtjänt vila och man kan gissa att ett av orosmolnen inför sommaren är hur vi ska klara vår verksamhet under semesterperioden och jag tänker då främst på platssituationen. För den är för dålig. På alldeles för många ställen.

För övrigt anser jag att vårdavdelningarna bör bemannas.