Primum non nocere KIRUB-dagarna 2017 i Norrköping

2017-05-07 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 3 / 2017

Ett sextiotal förväntansfulla KIRUB:er välkomnades av Päivi Johansson, andre vice ordförande i Norrköpings kommunfullmäktige. Östergötlands näst största stad med lovordad kirurgklinik som fått en utmärkt utvärdering i senaste SPUR-inspektionen, bjöd in oss till årets upplaga av KIRUB-dagarna, den femtonde i ordningen. Dagarna präglades av att det var vackert, konstnärligt och personligt från första klivet in i Louis de Geer lokalerna, där var och en av oss KIRUB:er fick ett eget direkt taget fotografi som skylt. Varje namn har ett ansikte.

Souheil Reda
Örebro
souheil.reda@regionorebrolan.se

Vi fick ta del av välplanerade seminarier växlat med givande workshops med säkerheten i fokus. Välrenommerade kirurger, anestesiologer samt eldssjälar för framtidens kirurgutbildningar tog oss genom samtliga steg av ett patientförlopp inför, under samt efter operation med fokus att inte skada.

Årets upplaga blev en fantastisk kunskapskälla och visade att allt kretsar kring strömmen – en ström som Norrköping nu brett ut till riket – med säkerheten i fokus.

Riskbedömning

Dagens första föreläsning hölls av professor Sigridur Kalman och vi fick en tydlig genomgång av preoperativ riskstratifiering. Vi fick ta del av studier och väletablerade klassificeringssystem för bedömning av preoperativ mortalitets- och morbiditetsrisk. Här såg vi tydligt risken med att välja ”fel” patient för elektiva ingrepp då det avspeglas i det postoperativa förloppet.

Vi fick en inblick i flera klassificeringssystem som underlättar för ett mer systematiskt arbetssätt att välja vårdnivå samt när kniven ska användas.

Söndagens blindtarmsinflammation

Jessika Frisk, verksamhetschef vid kirurgiska kliniken på Vrinnevissjukhuset, äntrade därefter talarstolen. Ganska snart kunde auditoriet känna av dr Frisks betydelse för ett framgångsrikt ST-koncept, hon en riktig eldsjäl för kirurgin i Norrköping. Vi fick en föreläsning om nytta kontra risker med operation, hur vi hjälper patienten bäst, ska ett ljumskbråck verkligen behöva opereras trots minimala besvär? Vi informerades vidare om risken med alkohol samt rökningens inverkan på det postoperativa förloppet. Och hur är egentligen vårt eget konsekvenstänkande gällande eventuellt alkoholintag under kommande kvällsaktivitet, om någon skulle drabbas av söndagsappendiciten? Just söndagsappen blev en humoristisk tråd genom föreläsningen.

Checklistor och flygindustrin

Näst på tur tog chefsläkare Pelle Gustafson över talarpodiet och vi informerades om LÖF, dess betydelse, funktion samt förebyggande arbete. Vidare handlade förläsningen om patientsäkerhetslagen, samt arbetet kring detta. Vi diskuetarde innebörden av checklistor på operation. Många paralleller drogs till flygindustrin och det idealiska system med checklistor som används trots erfarenhet för att minimera inverkan av den mänskliga faktorn. Lika intressant och viktigt blev detta i kontrast till resiliensbegreppet – när är det enda rätta att faktiskt frångå checklistan, och hur vet jag det?

Utbildningskommittén

Under utbildningskommitténs session kunde hela auditoriet uppleva en del av framtidens redskap för säkrare kirurgi. Hela vägen från Chicago, USA informerade Peter Elbe, ordförande för SKF utbildningskommité om fortbildning. Natalie Young, kirurg och ledamot i KURUBs styrelse, fortsatte med att presentera den nya upplagan av ”Ge kniven vidare – version 2.0”. Detta avslutades med mentometerdiskussion för att efterhöra auditoriets upplevele från hemmakliniken angående handledning och specialistutbildning.

Workshops och föredrag

Andra dagen bestod mestadels av workshops men även välplanerade föreläsningar insprängda i schemat. Det fanns nio stationer och varje grupp blev slumpmässigt tilldelat fem stationer.

Min grupp fick öva på suturering av anastomos på gristarmar och säker handläggning vid akuta tillstånd i penis. Vidare fick vi en genomgång av manometri, där vi fick se hur sondnedsättning och avläsning sker, samt indikationer för undersökningen. Här fick undertecknad även inblick i patientupplevelse vid nedsättning av sond. Vi fick även öva på två olika scenarier efter trauma där vi blev tilldelade olika yrkesroller. Vi erhöll kontinuerlig feedback samt fick större förståelse för samtliga yrkeskategorier under ett akut trauma. För min grupps del avslutades workshopen med en bra genomgång av FAST där vi själva fick öva och avläsa ultraljudet.

Mellan samtliga stationer av workshopen fick vi föreläsning i diatermifunktion, praktiska tips samt säker användning.

Professor Mikael Wirén förläste om vikten av nutrition och optimering av patienten inför operation. Bertil Leidner på röntgen gav oss större inblick i samarbetet mellan röntgen och operation, vad det innebär med strål- och kontrastskada samt när nytta överväger skada. Dagens sista förläsning handlade om Damage control – få skeppet i hamn utan att göra skada av Gona Jaafar, kirurg vid karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Värmekyrkan

Andra dagens workshops och förläsningar avslutades med välklädd galamiddag i Värmekyrkan, en lokal med magnifik takhöjd. Kvällen inleddes med mingel och champagne och fortsatte med en trerätters middag där det bjöds på sång, spex, glädje och skratt. Kvällen avslutades med dans och samtliga engagerade kollegor vid Vrinnesvi sjukhus tackades för välplanerade och lärorika dagar.

Att alltid våga ringa

Sista dagen sammanfattades väl med kloka ord av kirurgerna och överlä- karna Thomas Gasslander, Linkö- pings universitetssjukhus samt Mats Persborn, Vrinnevisjukhuset och professor Hans Rudberg med egna verklighetsbaserade patientfall där vi fick inblick att alltid försöka vara redo för det som inte ska hända. Flera goda råd levererades i hur man bör hantera situationen vid uppkomst av operativa besvär samt om ödmjukheten i att ringa efter hjälp, för nya ögon att se och bedöma och för lärdom av tidigare misstag.

Vi ses i Örebro nästa år!

Avslutningsvis stort tack till kirurgiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset, KIRUBs fantastika styrelse, Svensk Kirurgisk Förening och samtliga samarbetspartners som samordnat ytterligare ett år av inspirerande och givande dagar.
Varmt välkomna till nästa års KIRUB dagar i Örebro, där vi med temat ”Dåtid, Nutid och Framtid” ska betona framtidens kirurg, samhällets förväntningar, laparoskopi och kvalitativ patienvård.