En god och nära vård

2017-08-20 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 4 / 2017

Jakob Hedberg
jakob.hedberg@svenskkirurgi.se
@SKFredaktion på twitter

Ovanstående rubrik är titeln på ett delbetänkande i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01). Svensk Kirurgisk Förening är en av de remissinstanser som yttrar sig. Delbetänkandet nämner vid flera tillfällen hur resurser från den ”sjukhustunga” vården måste överföras till primärvård. Föreningen stöder att akutuppdraget delas av flera och andelen patienter med primärvårdsbehov på akutmottagningarna har tveklöst ökat under åren. Att förändra patienters sökmönster är dock svårt och kommer att ta tid. Kompetens i sjukhusmiljö kan inte splittras och ”fördelas” hur som helst. En kliniks kompetens är större än summan av dess delar och även om vi kan ge stöd till öppenvården, se exempel på sidan 218, tror jag att bandet till en klinik på sjukhuset måste hållas intakt. Om man är intresserad av styrelsens arbete med remisser så finns redovisade på hemsidan under fliken ”Föreningen”.

En god och nära kirurgisk vård är vårt fokus under 2017. Det länskirurgiska temat präglade också årets ”helt vanliga” Kirurgvecka som erbjöd ett välfyllt vetenskapligt program och det kommer att refereras här i tidningen under hösten. Strax under 1500 deltagare kunde ta del av de 270 arbeten som presenterades, SOTA-föreläsningar, seminarier med mera och vår vetenskaplige sekreterare Lars Enochson och delföreningarna har gjort ett jättejobb.

Utan att på något sätt förminska det vetenskapliga måste det ändå nämnas att underhållningen detta år inte var ”vanlig” på något sätt, tvärtom ovanligt bra! En inledning med gospelsång följt av fantastisk musikalsång ackompanjerad av Jönköpings symfonietta lämnade ingen oberörd. På onsdagens bankett bjöd arrangörskliniken på förstklassig underhållning och Peter Johansson fick med sig hela publiken med solitt showmannaskap.

Under länskirurgins år har vi kunnat läsa hur verksamhetschefer i länskirurgin har det och i detta nummer får vi se ett lyckat exempel på delat ledarskap. Många kirurger skyggar för ledaruppdrag som kräver att de släpper det kliniska arbetet. I Karlstad har man hittat en modell för att kunna vara kliniskt aktiv kirurg och axla ledaransvaret under samma period.

Ett antipodiskt perspektiv av länskirurgin finns på sidan 184. Där möter vi en svensk universitetskirurg i länskirurgisk miljö och det är inte utan att man längtar till värmen och den vackra naturen nu när höstrusket drar in över Sverige. Många nya perspektiv bjuder sig och när jag nu ska återgå till de timmar av undervisningsvideo som ska betittas inför vår uppdatering av journalsystem är det på gränsen till plågsamt att läsa om en kollega som i princip inte administrerar alls (i jämförelse med oss) under sin arbetstid. Med detta och mycket mer önskar jag er trevlig läsning.

För övrigt anser jag av vårdavdelningarna bör bemannas.