Timing för kolecystektomi efter lindrig gallstenspankreatit – aktuellt evidensläge och erfarenheter från den egna kliniken

Bengt Ihre Research Fellowship

SVESEKs program på Kirurgveckan