Redaktören tackar för sig

2017-12-13 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 6 / 2017

Man får läsa de mest förfärliga berättelser från kvinnor under #metoo. Bransch efter bransch vänds upp och ner och historierna man får läsa är chockerande! I skrivande stund finns ingen samlad text om kvinnor i vårt yrke publicerad men jag räknar med att det är på väg. Det är bra! Av det jag läst är tyvärr landets kirurgkliniker tyvärr välrepresenterade i liknande historier från vården och många av oss har också sett exempel på machokultur och oacceptabelt maktmissbruk på våra arbetsplatser. Det fokus som dessa frågor nu får i kombination med att könsfördelningen i vårt yrke blir alltmer jämn gör förhoppningsvis att vi som grupp får se mindre av detta elände i framtiden.

Avgående och tillträdande redaktörer.

Jag vill tacka många människor efter tre år som redaktör för Svensk Kirurgi. Först vill jag tacka föreningen som gav mig förtroendet att jobba med tidningen. Jag vill också tacka styrelsen ledda av Agneta Montgomery och Claes Jönsson för att ha lärt mig så mycket om föreningens arbete och givit mig en fantastisk insyn i sjukvårds- och kirurgsverige. Ett stort tack också till alla skribenter som på ledig tid jobbat fram fantastiskt innehåll till tidningen, ibland under viss uppmuntran, ibland alldeles spontant. Utan innehåll, ingen tidning!

I arbetet med att rekrytera texter har jag haft ovärderlig hjälp av den kompetenta redaktionskommittén. Här finns bred och djup kunskap både i specifika ämnen och historiskt, och det nätverk som spänner över hela landet är guld värt för tidningen. Arbetet med Er har lärt mig enormt mycket! Dessutom vill jag tacka alla läsare som kommit med både uppmuntrande och kritiska kommentarer. Det har inte varit mycket av det senare men en skev könsfördelning bland artikelförfattarna har belysts och det har gjort att vi både i redaktionskommittén och i styrelsen jobbat ännu hårdare för att få in texter från en så bred och representativ författarskara som möjligt.

Jag vill också tacka mina chefer Claes Juhlin och Kristiina Kask som givit mig stöd i arbetet i styrelsen och med tidningen. Utan chefer som dem kan inte föreningen fylla den viktiga roll den har idag. Min familj har stått ut med att jag far runt på styrelsemöten, redaktionsmöten och med att höra knatter från tangentbordet under kvällar och helger när deadline närmar sig. Jag är dem ett stort tack skyldig! Framför att vill jag tacka Barbara Dürr! Barbara Dürr ÄR Svensk Kirurgisk Förening och det har varit ett stort privilegium att få jobba med en så varm, genomkompetent och effektiv människa. Enda nackdelen är då kanske att medarbetare på hemmaplan numer har en omöjlig måttstock att mäta sig mot i mina ögon. Tack Barbara!

Jag är nu väldigt glad att valberedningen hittat en så eminent person som Anna Leifler som nästa redaktör. Jag är säker på att tidningen kommer att berikas under hennes ledning och bli ännu bättre! Vi har i redaktionen under vår KIRUB-representant Charlotta Wenzelbergs ledning också utformat en enkät för att höra vid ni vill ha ut av Svensk Kirurgi. Ett mail med länk till enkäten kommer under december månad och jag vill be er alla att fylla i den så att tidningen kan anpassas efter medlemmarnas önskningar.

Vi har ett jättebra nummer även denna gång som jag hoppas kan bli trevlig julläsning i stugorna och även om jag önskar att mitt tjat gjort verkan och att alla sjukhus nu var fullbemannade nu efter tre åt av samma omkväde, tvingas jag avsluta som vanligt:

För övrigt anser jag att vårdavdelningarna bör bemannas!!!

JAKOB HEDBERG

jakob.hedberg@svenskkirurgi.se