SVESEKs program på Kirurgveckan

2017-12-13 / Svensk Kirurgi / Volym 75 / Nr 6 / 2017

Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) bildades 2006 för att utgöra en intresseförening för pensionerade kirurger. Föreningen är sedan några år tillbaka en fullvärdig delförening inom Svensk Kirurgisk Förening och har i dagsläget cirka 140 medlemmar. Ett 30-40-tal av dessa deltar årligen i Kirurgveckan.

LARS-OVE FARNEBO
lars-ove@farnebo.com
Stockholm

En viktig anledning för oss seniorer att komma till Kirurgveckan är förstås att träffa gamla kollegor, men också att få möjlighet att följa det som idag händer inom svensk kirurgi. Föreningen ordnar varje år ett attraktivt socialt program, oftast med någon medicinsk anknytning. I år besökte vi Andree-muséet i Gränna och fick diskutera tänkbara orsaker Referat Kirurgveckan till att expeditionsmedlemmarna gick döden tillmötes i polarnatten. SVESEK-föreläsningen hade också den ett arktiskt tema och hölls av föreningens skattmästare Joar Svanvik som berättade om Jean-Babtiste Charcots expedition till Antarktis och om sina egna erfarenheter som skeppsläkare på ett fartyg med destination Antarktis. En stående programpunkt i det vetenskapliga programmet har varit ett symposium på temat ”Igår, idag och i morgon” med företrädare för olika kirurgiska discipliner. Årets föreläsare var Leif Salford, neurokirurgi, och Bengt Jeppsson, kirurgi.

Den som inte hade möjlighet att höra föreläsarna i Jönköping har nu möjlighet att läsa föreläsarnas egna referat här nedan.