Allvarliga frågor!

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

I skrivande stund är det slutet av januari och det nya året har börjat. Föreningen har en ny styrelse och två personer som betytt mycket för föreningen har slutat. Jakob Hedberg som verkligen varit en innovativ och drivande redaktör och som starkt bidragit till att vi har landets kanske allra bästa medlemstidning. En annan stor insats för föreningen har vår avgångne skattmästare Anders Hyltander verkligen gjort. Anders har genomfört stora förändringar i vårt ekonomisystem och moderniserat rutinerna. Jag vill rikta ett varmt tack till er båda från mig och föreningen för era insatser för svensk kirurgi och vill samtidigt passa på att hälsa vår nya redaktör Anna Leifler och vår nye skattmästare PerAnders Larsson varmt välkomna till styrelsen.

CLAES JÖNSSON
claes.jonsson@svenskkirurgi.se
Ordförande

I media uppmärksammas och debatteras att även patienter med allvarliga och livshotande sjukdomar måste vänta alldeles för länge på operationer och annan behandling. De svåra problemen med brist på bemannade operationssalar och vårdplatser är väl kända sedan länge och diskuterade både inom och utom professionen. Bland annat skrev SFÖAK´s styrelse i höstas ett öppet brev angående dessa förhållanden till socialministern med flera. Den enskilt viktigaste faktorn som lyftes fram var vikten av en långsiktig positiv löneutveckling för erfarna sjuksköterskor, en uppfattning som verkligen delas av många. Även om givetvis arbetsmiljö, arbetsinnehåll, ledarskapet etc. är viktigt så är löneskillnaderna mellan de mest erfarna och kunniga sjuksköterskorna och de helt nyanställda mycket små. En riktig satsning kommer förstås att kosta en hel del pengar men de nuvarande förhållandena medför mycket stora patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem för all personal inte för minst oss kirurger. Det är förstås är ännu osäkert vad de nuvarande debatterna kommer att leda till men förhoppningsvis kan de pågående processerna medföra ett större fokus på verksamma åtgärder för en hållbar personalförsörjning till den tunga hälso- och sjukvården.

Det är också angeläget att det viktiga arbetet med satsningen på ”God och nära vård” som leds av Anna Nergårdh inte medför förändringar som riskerar att försämra för patienterna med allra störst behov av sjukhusvård exempelvis de med behov av stor kirurgi.

En fråga som fått ännu mer massmedial uppmärksamhet under hösten och vintern är de övergrepp och kränkningar som sker i hela samhället och inte minst på våra arbetsplatser. De vittnesmål som framkommit i #utantystnadsplikt har verkligen berört förenings styrelse. Tyvärr finns ju många av missförhållandena inom kirurgin och vi från styrelsen gjorde därför ett uttalande om vår uppfattning efter vårt decembermöte. Även om svensk kirurgi internationellt sett kommit relativt långt avseende jämställda förhållanden så finns betydande problem kvar vilket #utantystnadsplikt mycket klart tydliggör. Vi i styrelsen kommer att debattera denna fråga på vårt möte i mars med delföreningarna och det årliga mötet med landets verksamhetschefer, professorer och studierektorer. Vi är angelägna om att handlingsplaner och rutiner finns så att alla kollegor i vården kan att utöva sin profession utan förtryck. På Kirurgveckan i Helsingborg kommer vi sedan att fortsätta att följa frågan.

I detta nummer av tidningen finns en artikel av Svenska Läkaresällskapets (SLS) ordförande Stefan Lindgren om ett förslag om att sektionerna (inklusive SKF) blir huvudsakliga medlemmar i SLS och att de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar. Frågan är kontroversiell och diskuteras mycket inom och mellan SLS olika sektioner. Vår styrelse kommer att debattera detta på vårt kommande internat och vi planerar uppföljning i kommande nummer av tidningen, så hör gärna av er med era synpunkter till mig eller vår redaktör.

Arbetet med Kirurgveckan pågår som vanligt så här års för fullt såväl inom delföreningarna, programkommittén samt hos de lokala arrangörerna. Inom kort kommer abstraktanmälan att öppna så det är hög tid att börja fundera på vad man vill presentera i ”Sundets pärla”, och även om det är långt till vecka 34 så vill jag uppmana er alla redan nu börja planera ert deltagande. Det kommer att bli en toppenvecka!

Vi ses där!