En ny delförening är bildad – Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi (SFAT)

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

Under sommaren 2017 bildades en ny delförening inom Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi (SFAT). Tre medlemmar ur SFAT-styrelsen beskriver här delföreningen samt genomförda och planerade projekt och arbeten.

FOLKE HAMMARQVIST
folke.hammarqvist@ki.se
Stockholm

LOVISA STRÖMMER
lovisa.strommer@sll.se
Stockholm

STEFAN REDÉEN
stefan.redeen@regionostergotland.se
Linköping

Den 22 augusti 2017 gick akutkirurgi och traumatologi ihop som en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening. Förarbetet har pågått under flera år i ett samarbete mellan traumaföreningen och det akutkirurgiska nätverket.

Internationell trend

Sammanslagningen speglar behovet och även den internationella trenden där akutkirurgi och traumatologi ofta organiseras ihop. Den aktuella frågan med regionalisering, nivåstrukturering och specialisering inom framfö- rallt den elektiva vården ökar behovet av fokus även på frågor som rör den stora majoriteten av kirurgisk sjukvård, dvs akutkirurgi och traumatologi.

Akutkirurgi är årets tema

Temat för det kirurgiska året 2018 är just akutkirurgi vilket kommer att märkas bland annat under kommande Kirurgvecka och förhoppningsvis även inom klinik, utbildning och forskning. Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi, SFAT, kommer att arbeta med programmet för Kirurgveckan och redan i Jönköping arrangerades programpunkter där detta var tydligt. SFAT planerar nu närmast att arbeta med definitionerna av akutkirurgi och utifrån detta fortsätta vidare med utbildnings- och bakjoursfrågor. Eftersom arbetet med akutkirurgiska patienter ofta sker i samarbete mellan olika kirurgiska sektioner kommer SFAT naturligtvis arbeta ihop med övriga delföreningar i SKF.

Curriculum och ackreditering

SFAT hade ett uppstartande arbetsmöte på Stora Brännbo i september 2017 där riktlinjerna för det kommande arbetet lades upp. Strax efter pressläggningen av detta nummer av Svensk Kirurgi kommer vi att ha ytterligare ett möte där vi arbetar vidare med att just definiera akutkirurgin i syfte att bland annat skapa ett curriculum för den akutkirurgiskt och traumatologiskt arbetande kirurgen. Inom Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) “Working group of emergency surgery” har ett curriculum skapats för akutkirurgin: Fellow of the European Board of Surgery in Emergency Surgery. Målen, både teoretiska och praktiska, uppdateras för att anpassas till mer moderna förhållanden. I detta arbete deltar vi aktivt med målet att den svenska definitionen i stort ska överensstämma med den europeiska. Vi tänker även Ny delförening arbeta för att svenska kirurger, speciellt de som är verksamma inom akutkirurgi och traumatologi ska ansöka om och genomgå den europeiska ackrediteringen. Inom SFAT vill vi arbeta i två huvudspår, ett akutkirurgiskt och ett traumatologiskt. Detta för att specifika frågor inom dessa huvudområden ska kunna beredas och utvecklas.

Kommande verksamhet

Vi kommer att verka för utbildning, utveckling och forskningssamarbete. Varje år är vi med och utvecklar programmet för Kirurgveckan och de nu sedan flera år återkommande AkutKirurgiska dagarna (som i år passande nog har ändrat namn till Akut- och Traumakirurgiska dagarna). Detta möte arrangeras i år 12–13 mars på Östra sjukhuset i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hemsidan www.swedishtrauma.se är uppdaterad med länkar till akutoch traumakirurgiska hemsidor och ett kalendarium som är värt ett besök. Vi uppmuntrar er även att bli medlemmar i delföreningen. Ansökan och information finns på hemsidan. Länk finns även till Akut- och Traumakirurgiska dagarna. Vi i styrelsen för SFAT, Peter Bartelmess, Eva-Corina Caragounis, Fredrik Linder, Katarina Lorenc, Fredrik Jonsson, Shahin Mohseni, Stefan Redeén, Lovisa Strömmer och Martin Sundelöf, hoppas att vårt arbete under kommande år kommer att synas inom den svenska kirurgin och att vi även kommer synas på den internationella arenan.