Ny i styrelsen

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

Nya styrelsemedlemmar i Svensk Kirurgisk Förenings styrelse ges alltid möjlighet att presentera sig i tidningen. Ett av de senaste tillskotten i styrelsen är Per-Anders Larsson, nytillträdd skattmästare och kolorektalkirurg i Skaraborg.

PER-ANDERS LARSSON
per-anders.larsson@svenskkirurgi.se
Skattmästare

Jag är kirurg och arbetar sedan september 2017 på Skaraborgs sjukhus, jag sysslar huvudsakligen med kolorektalkirurgi som bedrivs i Skövde men arbetar även i Falköping där vi bedriver öppenvård och dagkirurgi. Inslaget av akut- och allmänkirurgi är självklart en stor del av arbetsinnehållet på ett länssjukhus. Jag genomförde huvuddelen av min ST-utbildning i kirurgi på dåvarande Östra sjukhuset i Göteborg som nu är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset och tjänstgjorde sedan där under mina första år som specialist i kirurgi.

Jag har därefter arbetat i Skåne där jag under tio år var verksamhetschef på kirurgklinikerna, först i Ängelholm och sedan i Helsingborg. Tiden som verksamhetschef var tung i en verksamhet som pressades av förändringar, utveckling av nya möjligheter till kirurgisk behandling och berättigade krav från våra patienter samtidigt som de ekonomiska resurserna var begränsade. Den tiden gav dock lärdomar som jag hoppas skall vara till nytta i styrelsens arbete med den expanderande verksamheten i Svensk Kirurgisk Förening. Jag hoppas också att föreningens medlemmar skall känna att de resurser man satsar i form av medlemsavgifter verkligen kommer utvecklingen av svensk kirurgi och Sveriges kirurger tillgodo. Jag har varit ST-studierektor under flera år och hoppas att erfarenheterna från studierektorstiden också skall komma till god nytta i det kommande styrelsearbetet och utveckling av föreningens stöd till framtidens specialister i kirurgi.

Jag disputerade 1990 med en avhandling om tobaksexposition, virusinfektion och utveckling av skivepitelcancer. Sedan dess har jag haft ett fortsatt stort intresse för forskning och utveckling även under de år som jag varit verksam kirurg på mindre sjukhus. Ett projekt som vi drivit tillsammans med Lunds Tekniska Högskola har varit inriktat på utvärdering av faktorer som kan vara avgörande för säkerhet och effektivitet vid arbete på operationsavdelning.

Ett annat projekt som jag nu är engagerad i tillsammans med tidigare kollegor på Helsingborgs lasarett är inriktat på handläggning av patienter drabbade av trauma mot huvudet. Jag är övertygad om att systematisk insamling av kliniska data och randomiserade studier även på enkla kliniska frågeställningar kan bidra till att vården för våra patienter blir både bättre, säkrare och mindre resurskrävande.

Jag bor med min hustru på en gård i norra Västergötland, våra barn är vuxna och har lämnat hemmet. Gården har varit i familjens ägo i många generationer. När jag inte är på sjukhuset lever jag där ett stillsamt liv på landet.