Ny redaktör

2018-02-16 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 1 / 2018

Välkommen till första numret av Svensk Kirurgi 2018! Det känns både hedrande och spännande att ta över i år efter en rad duktiga och kompetenta kollegor. Att vara första kvinnliga chefredaktör gör det extra roligt och jag hoppas kunna bidra till en läsvärd och intressant tidning. Jag vill precis som mina företrädare poängtera att det är ni som gör tidningen; alla ni läsare runtom i landet som bidrar med fina artiklar. Stort tack till er! Till vardags arbetar jag som kolorektalkirurg på Ersta sjukhus i Stockholm. Jag har varit med i Svensk Kirurgi´s redaktion några år, så en del kanske känner igen mig sedan tidigare. Mycket tid tillbringas på arbetet, men då och då åker jag till Gotland för att jobba i grafikverkstaden. Det är en hobby som berikar och är väldigt avkopplande!

ANNA LEIFLER
anna.leifler@svenskkirurgi.se
@SKFredaktion på twitter

Tidningens rosa omslag markerar ett ställningstagande för jämställdhet och frånvaro av trakasserier inom sjukvården. Vikten av att ha en öppen, trevlig och jämställd arbetsplats kan inte nog understrykas och uppropet #utantystnadsplikt behöver vi fortsatt ta på allvar. Svensk Kirurgisk Förenings styrelse ger i en kort artikel i denna tidning sitt stöd för att alla ska vara trygga på jobbet och kunna utöva sin profession utan förtryck.

Årets tema är akutkirurgi och det kommer vi att belysa ur olika perspektiv. I detta nummer kan du läsa om internationell akutkirurgisk verksamhet ur Röda Korsets synvinkel. En helt ny delförening för akutkirurgi och traumatologi presenterar sig och beskriver sina framtidsplaner.

Det händer mycket inom sjukvården i Sverige, både vetenskapligt och organisatoriskt. Svenska Läkaresällskapet, som bildades 1808 för att tillgodose utbildningsbehov hos läkarkåren med till exempel utländsk litteratur, seminarier, tidskrifter för upplysning och egna disputationer, har lagt fram ett förslag till organisatorisk förändring. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet är för närvarande frivilligt, men man föreslår nu obligat medlemskap i SLS innan man blir medlem i en sektion/specialitetsförening, till exempel Svensk Kirurgisk Förening. Läs mer om detta under rubriken ”Tillsammans är vi en stark röst som kan göra skillnad”. Ny forskning kring tyroideacancer, och hur tidigare forskning om laktobaciller tog sig från laboratoriet till butikshyllan, hittar du här. Du kan också läsa om hur de första kirurgerna var nära besläktade med frisörer och hur den perfekta kirurgen av idag ska vara. Vetenskapliga kongresser nationellt och internationellt har bevakats och rapporteras.

Nytt för i år är att Svensk Kirurgi finns på Instagram. Du kommer här att kunna vara delaktig i kollegors kirurgiska vardag på olika kliniker i Sverige. Från och med vecka 8 kan du logga in och följa! Jag har funderat över ett ledord, liknande min företrädares “för övrigt anser jag att vårdavdelningarna bör bemannas”. Något som ligger mig varmt om hjärtat är att vi vårdgivare bör få större inflytande över vår verksamhet.

Så: för övrigt anser jag att professionen bör få styra!

Trevlig läsning önskar er nya redaktör!