Nytt bakjoursfall – Oklar buk- och ryggsmärta

2018-04-18 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 2 / 2018

Under tidig eftermiddag på länssjukhuset söker en 42-årig överviktig kvinna akut för uttalad sjukdomskänsla och svår buk- och ryggsmärta. Hon har haft dålig aptit och inte fått i sig något under dagen, tror sig inte ha haft feber, men känt sig frusen och legat i sängen med dubbla täcken. Smärtan kommer och går och är ibland så uttalad att patienten skriker rakt ut. Hon kan inte ange exakt smärtlokalisation.

Multiopererad

Det framkommer i anamnesen att patienten har tablett och insulinbehandlad diabetes typ II och mångårig anamnes på obstipation. Hon har tidigare fått diagnosen outlet obstruction syndrome och utretts på motilitetsenhet. Utöver det har hon en kronisk smärtproblematik med lumbago och medicinerar med Citodon vid behov. För cirka tio år sedan opererades hon med laparoskopisk rektopexi för en 8 cm cirkumferent rektalprolaps och var besvärsfri i två år. Hon har också exciderat mukoanal slemhinneprolaps vid två tillfällen, men återfått symtom/rektalprolaps och opererats med Altemeier för två år sedan. Återfått rektalprolaps och gjort en ny Altemeieroperation för två dagar sen och skrevs ut samma dag på morgonen. Fick kateter i samband med operationen. I journalen kan man läsa att det peroperativt var okomplicerat frånsett ärrig vävnad efter tidigare operationer.

Bukstatus normalt

Patienten har svårt att ange exakt smärtlokalisation och vid bukpalpation är hon helt mjuk i buken men diffust ömmande generellt. Normala tarmljud. Hyperventilerar och har av och till svårt att prata på grund av smärtan, orolig. Orena andningsljud basalt på vänster sida auskulteras. Uppger vid upprepade tillfällen att hon tror att besvären beror på förstoppning. PR går inte att genomföra då patienten inte kan medverka.

Högfebril

Kontroller visar temp 38,9, BT 110/65, HR 90, AF 23, sat 93% på luft. Lab: CRP 213, LPK 18,5, Alb 18, Na 137, K 4,3, Hb 109. Får på akutmottagningen snabbt tilltagande ont i magen och ryggen, tycker även att det gör ont mellan skulderbladen. Blod- och urinodlas på akutmottagningen i väntan på plats på avdelning, får Tazocin 4 g, iv vätska och analgetika. Primär misstanke urosepsis, men annan orsak kan inte uteslutas.

En akut CT-thorax/buk beställs och patienten genomför denna från akutmottagningen. Där ser man följande bild:

Vad kan det röra sig om och hur ska patienten bäst handläggas? Svar på sidan 71.

Bild 1

Bild 2