Svar på bakjoursfallet

2018-04-18 / Svensk Kirurgi / Volym 76 / Nr 2 / 2018

Rikligt med retroperitoneal gas

Radiologiskt ser man i anastomosområdet efter Altemeieroperationen en liten dorsal utbuktning som skulle kunna antyda läckage, där finns också mindre mängd gas (bild 1). En större mängd gas har dissekerat sig upp i hela mesorektum och mesosigmoideum, fortsatt upp retroperitonealt kring vänster njure och vidare upp bakom esofagus (bild 2). Fasciit kan ej uteslutas, men ter sig inte troligt.

Akut operation

Efter åtta timmar på akutmottagningen tas patienten direkt upp till operationsavdelningen. Där ser man purulent sekretion rektalt och går vidare med en sigmoideoskopi. Dorsalt, cirka kl 4–6 ses en 2,5 cm stor sårhåla i anastomosområdet med pus. En diagnostisk laparoskopi utförs och man kan då konstatera synlig gas i mesorektum och mesosigmoideum samt i Gerota´s fascia, inga tecken till fasciit. Detta tolkas sekundärt till anastomosläckaget. En loopsigmoideostomi anläggs och tarmlavage görs ifrån stomin och nedåt. Därefter anläggs en endo-sponge i sårhålan.

Antibiotika och endo-sponge

Efter antibiotikabehandling och byte av endo-sponge varannan dag normaliseras CRP efter fem dagar. Efter totalt 18 dagars behandling med endo-sponge har sårhålan planat ut och fibrotiserat och patienten skrivs ut. Man planerar nedläggning av loopsigmoideostomin om cirka sex månader, men patienten är så nöjd med sin stomi och frånvaro av långvariga toalettbesök att hon vill diskutera permanent stomi.