Rapport från årsmötet för – The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, ACPGBI – Bournemouth 3-5 juli 2017

Cochrane Sweden

Akutkirurgiska Dagarna i Malmö 2017

Vad är en postoperativ infektion?