Mottagarklinikens perspektiv

Fortbildning i dialog

Back-up-mentor för AT-läkare på akuten

Ny nationell kurs i basal endoskopi

Kärlkirurgi – en ny basspecialitet 2015

Blir det någon ny specialistskrivning?

Gemensam kunskapsbas (common trunk)