Inlägg

Goda resultat vid VAC-behandling av öppen buk