Ett år går fort…

2016-12-04 / Svensk Kirurgi / Volym 74 / Nr 6 / 2016

Claes Jönsson
Ordförande
claes.jonsson@svenskkirurgi.se

Det har nu snart gått ett helt år sedan jag fick förtroendet att ta över som föreningens ordförande efter Agneta Montgomery. Året har varit fyllt av både spännande och roliga föreningssysslor. En del av dessa kunde man ana och förvänta sig medan andra var mer oväntade. Det har också varit mycket givande att lära känna de otroligt duktiga och engagerade medlemmarna i SKF´s och delföreningarnas styrelser. I och med årsskiftet så lämnar Oskar Hemmingson, Pia Näsvall och Robert Bränström SKF´s styrelse och jag vill framföra mitt och föreningens varma tack till er för det fantastiska arbete ni lagt ner under åren. Arbetet rullar dock på och de avgående styrelsemedlemmarna ersätts nu av Layla Mirzaei, Anette Persson och Lars Enochsson. Jag och de övriga medlemmarna i ”den gamla styrelsen” hälsar er varmt välkomna och ser fram emot att arbeta med er i de många viktiga och svåra frågorna vi inom kirurgin står inför.

Många av dessa problem har det skrivits om i ”Svensk Kirurgi” av mig och andra under året, och frågorna har diskuterats på Kirurgveckan och i andra sammanhang. Kompetensförsörjning, nivåstrukturering, utbildningsfrågor, patientsäkerhet, länskirurgins framtid, forskningsfusk och dess konsekvenser är bara några exempel på angelägna ämnen som vi även framöver kommer att behöva arbeta med och fokusera på från föreningens sida.

Även om det är svårt att lyfta fram någon fråga som allvarligare eller mer viktig än någon annan är i mitt tycke är uppgifterna i media om att operationsköerna nu är rekordlånga mycket bekymmersamma. Orsakerna till detta varierar nog en del över landet och kanske även mellan olika specialiteter men en gemensam faktor är ofta brist på kompetent personal att bemanna operationssalar och vårdavdelningar med. Förutom de självklara olägenheter och medicinska risker detta innebär för patienterna på kort sikt så innebär det även försämrade utbildningsmöjligheter för kirurger och andra läkare under utbildning. Vidare försvåras klinisk forskning vilket medför försämrade möjligheter att utveckla nya och bättre behandlingsmetoder. Vi i styrelsen kommer på de kommande styrelsemötena att diskutera hur vi och föreningen kan och bör agera för att kunna bidra till förbättrade förhållanden.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2017 och att helgerna förutom vila för de som är lediga också innebär rimlig belastning för alla som måste arbeta och hålla sjukvården igång. Låt oss hoppas att det nya året kan innebära ett genombrott för ökade möjligheter att erbjuda våra patienter behandling och operation i tid och ett tillräckligt antal vårdplatser för att tillgodose deras behov.