Akut kolorektal kirurgi

Stoppa blödningen!

REBOA vid traumatisk blödningschock

Trubbigt buktrauma med tunntarmsperforation

Handläggning av traumatiska hjärnskador

Lägesrapport från Traumaregistret – SweTrau