SVESEKs program på Kirurgveckan

Epidemiologins roll för kirurgisk forskning

Ögonkirurgi

Handen och hjärnan SVESEK-föreläsning 2016