Inlägg

Erfarenheter från brittisk bröstcancervård

Vadan och varthän?

Abdominal Aortic Aneurysm – Different Aspects on Screening

6:5

Praktisk palliation

Recension av ”The Knick”

Screening för bukaortaaneurysm

Framtidens kirurgi

Ett yrke i förändring