Akutkirurgi skall inte utföras av vem som helst

#utantystnadsplikt

Kommentar till tidigare referat i Svensk Kirurgi

Kvalitetsmätning bortom kvalitetsregistren

Vadan och varthän?